En vigtig dynamik

"Jeg har altid prioriteret at være i klinikken sideløbende med min forskning. Den dynamik giver mig virkelig mulighed for at have fingrene i bolledejen, og det sætter jeg stor pris på."

Lene har en delt stilling, hvilket betyder, at hun både forsker og arbejder som fysioterapeut. Hun har frihed til selv at strukturere sine dage, så det giver mening for hende.

I øjeblikket er hun i gang med et forskningsprojekt, hvor hun har valgt at blande forskningen med klinik på daglig basis – modsat tidligere, hvor hun har delt det mere op, så den ene dag gik med forskning, mens den næste koncentrerede sig om klinik.

Givende at kombinere klinik og forskning

Forskning er afgørende for, at visionen om længere og bedre liv til flere med psykisk sygdom kan realiseres. At Lene har mulighed for at forske ved siden af sit virke som fysioterapeut gør, at hun får udnyttet sit fulde potentiale på begge fronter.

"Jeg bliver en bedre forsker af at være i klinik, fordi de gode forskningsspørgsmål kommer af nysgerrigheder i det, jeg møder i mit patientarbejde," siger Lene og fortsætter:

"Jeg bliver også en bedre klinker af at være forsker, fordi jeg har en særlig form for systematik i forhold til at vurdere, om patienten fik noget ud af min behandling før og efter. På den måde kan jeg være med til at udvikle klinikken."

Vejen til forskning

Psykiatrien i Region Midtjylland prioriterer forskning højt. For der er brug for mere viden om psykisk sygdom og om, hvordan der bedst muligt kan forebygges, udredes og behandles.

I Psykiatrien kan man forske på fuld tid, i en delt stilling med både forskning og klinisk arbejde, som Lene gør, eller som en integreret del af det kliniske arbejde. Vejen til forskning på fuld tid som karrierevej går typisk gennem en ph.d. – altså en decideret forskningsuddannelse.

Det er også muligt at blive involveret i forskning allerede på eksempelvis medicinstudiet som forskningsårsstuderende.

Patienterne er vigtigst uanset faglighed

Lene har været i Psykiatrien i mere end 30 år. Siden hun blev uddannet fysioterapeut, har hun blandt andet arbejdet som kvalitets- og udviklingskonsulent, været på Region Midtjyllands udviklings- og ledelseskurser og derefter arbejdet som ledende fysioterapeut samt undervist en del, inden hun blev ph.d..

"Jeg er ret videbegærlig i forhold til, hvordan man arbejder med mennesker, der har psykiske lidelser. Det vigtigste for mig er patienterne – og det siger jeg både som forsker og fysioterapeut," forklarer hun og tilføjer:

"Vi skal kunne tilbyde vores patienter så god behandling som muligt, og der er det vigtigt, at vi medregner det kropslige, når vi behandler. Det er jeg meget glad for at kunne bidrage til på flere måder."

Relevante kurser

Planlægning af undervisning

Ledige pladser

Hvordan planlægger og strukturer jeg et undervisningsforløb, før det foregår?

Hvilke overvejelser er væsentlige for, at mit undervisningsforløb går som planlagt og efter hensigten?

Det er måske første gang, du skal planlægge et undervisningsforløb for en gruppe eller et hold (f.eks. elever/studerende, kolleger, patienter), eller du har prøvet det nogle gange før. Du er usikker på, hvordan du kommer i gang med planlægningen eller mangler redskaber.

Dette kursus er for dig, der er eller skal i gang med at planlægge undervisningsforløb for grupper. Kurset kan hjælpe med at systematisere dine overvejelser samt inspirere dig til at udvikle din måde at planlægge undervisning på. Kurset giver dig mulighed for at arbejde med en konkret situation eller case fra din egen praksis og hjælpe dig til at tænke nye muligheder ind. 


Målgruppe

Alle, der skal planlægge undervisningsforløb for grupper (f.eks. kurser, undervisning, temadage, workshops mm.) 


Formål
At udvikle dine kompetencer til planlægge undervisningsforløb for grupper.

Mål

 • At du opnår forståelse for voksnes læring og motivation som baggrund for at planlægge læringsforløb 
 • At du opnår kendskab til konkrete redskaber, der hjælper til at strukturere, indkredse og evaluere praktiske, pædagogiske og didaktiske overvejelser i din planlægning af undervisning 
 • At du opnår forudsætninger for at planlægge dine egne undervisningsforløb 

 Indhold og metode

 • Hvad er voksenlæring, motivation og didaktik?
 • Hvilke elementer er væsentlige for planlægningen af det gode læringsforløb
 • Redskaber og tips og tricks til planlægning af undervisningsforløb
 • Casearbejde med udgangspunkt i redskaberne

Der vil være en vekselvirkning mellem præsentation af teori, konkrete eksempler og erfaringsudveksling.

 

Undervisere:

Fra Center for Kompetenceudvikling:

Sundhedsfaglig specialkonsulent Rikke Willemoes

Sundhedsfaglig uddannelseskonsulent Lene Søgaard Kristensen


Forberedelse:

Forud for kurset forventes du at have læst afsnittet i Det Gode Læringsforløb om Kursusudvikleren: Det gode læringsforløb - Medarbejder.rm.dk


På dette kursus arbejder du med planlægningen og rammen forud for et undervisningsforløb – ikke selve formidlingen af og processen i undervisning.   

Kurset suppleres af Facilitering i undervisning og formidling som fokuserer på selve undervisningsprocessen samt din rolle som underviser - se link: Facilitering i undervisning og formidling.
Kurserne kan tilgås enkeltvis og uafhængigt af hinanden. 
Dog opnås der en samlet rabat på 250 kr. ved tilmelding på begge kurser. Dette vil ikke fremgå ved tilmeldingen men først ved afregningen af kurset. Du tilmelder dig blot begge kurser på almindelige vilkår, og vi sørger for, at der opkræves 250 kr. mindre.

Prisen inkluderer morgenkaffe og eftermiddagskaffe med brød samt en frokostsandwich.


Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb, og vi forbeholder os ret til at opkræve det fulde kursusgebyr.

fysisk

Projektlederuddannelsen - Koncernuddannelse

Ledige pladser

Projektlederuddannelsen giver dig en grundlæggende viden om gennemførelse af et projekt fra start til slut, hvor en af opgaverne også er at se på ens eget arbejde som projektleder for derved at øge effektiviteten af din daglige arbejdsindsats og dermed øge din gennemslagskraft.

Uddannelsen har til formål at give dig de værktøjer og færdigheder, der skal gøre dig til en dygtigere projektleder. Uddannelsen er opbygget med særlig fokus på de udfordringer projektlederen oplever i projektarbejde i Region Midt. Du får en introduktion til forbedringsmodellen med særlig vægt på PDSA-modellen.

Undervisningen lægger vægt på både proces og resultater.

Udbytte
På Projektlederuddannelsen får du metoder og projektledelsesværktøjer til at styre og lede et projekt, ligesom du bliver styrket i din rolle som projektleder. Derfor er uddannelsen også et oplagt næste skridt, hvad enten du drømmer om at varetage nye og tværgående opgaver eller få bevis på det, du allerede kan.

Ved Projektlederuddannelsen vil du opnå:

 • Effektive værktøjer til at styre og lede et projekt fra start til slut
 • Styrket dine kompetencer til at håndtere forandringer
 • Viden om at opbygge et samarbejde på tværs af en organisation
 • Færdigheder til at skabe engagement og motivation for projektopgaven
 • Bevidsthed om egen adfærd og ledelsesstil
 • Færdigheder til at planlægge og eksekvere et projekt
 • Inspiration fra andre deltagere om deres udfordringer i projekter
 • Et bevis på dine kompetencer og et opdateret CV med 10 ECTS-point

Målgruppe
Projektlederuddannelsen er for dig der ønsker at arbejde målrettet med projekter. Måske er du projektdeltager, projektkoordinator, projektleder eller en, som dagligt løser opgaver af projektlignende karakter. Det kan være en fordel, at du har kendskab til projekter enten som projektdeltager eller projektleder.

På uddannelsen arbejder du med opgaver, der tager direkte afsæt i de udfordringer, du møder i din hverdag. Det sikrer kortest mulig vej mellem teoretisk viden, ny læring og omsætning til handling.

Indhold

 • Projektkendetegn
 • Elementer i projektledelse
 • Projektfaser
 • Projektopstart
 • Målbeskrivelse
 • Forandringsanalyse
 • Forandringsstrategi
 • Faldgruber
 • Interessentanalyser
 • Analyse af omverdenen
 • Program og portefølje

 

 • Projektplanlægning
 • Projektorganisation
 • Teamudvikling
 • Situationsbestemt ledelse
 • Kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Styring og opfølgning
 • Tidsstyring og fremdriftsmåling
 • Risiko
 • Følsomhedsbetragtninger
 • Din udvikling som projektleder

Forløb
Uddannelsen er opbygget over 5 moduler a 2 dage samt afslutning med eksamen, der giver 10 ECTS point.

Konsulent
Underviser på uddannelsen er Jacob Jacobsen, som er stifter og ejer af selskabet Flecta Consulting, som tilbyder uddannelser og certificeringer inden for projektledelse.
dk.linkedin.com/in/jacobjacobsen/en

Link til Prince 2: klik her

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

  Fortællinger fra uddannelsen

  Fortælling 1

  Fortælling 2

 

 

fysisk