Den regionale kompetencefond

Den regionale kompetencefond omfatter medarbejdere ansat på overenskomster/aftaler mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, HK Kommunal, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, 3F Fagligt Fælles Forbund, Maskinmestrenes Forening og AC - Akademikerne.

Ansøgning sker til kompetencefonden.

Omstillingsfonden

Omstillingsfonden kan søges af ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau.

Du kan søge Omstillingsfonden til dækning af deltagerbetaling for videregående efteruddannelse