Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvad mangler vi at vide?

Som forsker er Jesper meget interesseret i at udfylde de videnshuller, der er i psykiatrien. Han tager sit kliniske arbejde med ind i forskningen - hvad er vi gode til og hvor mangler vi viden? 

Jesper vil gerne være med til at sætte sit aftryk i forskningen og har derfor valgt at kombinere sit arbejde som afdelingslæge med forskning i Afdeling for Psykoser. 

Relevante kurser

Specialuddannelsen i Psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje, Uddannelsesregion Nord

Ingen pladser - tilmeld venteliste

Uddannelsen
Specialuddannelsen i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje er en 1-årig kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker, som planlægges til at strække sig over 1,5 år, hvor de overskydende uger skal foregå i klinisk praksis og skal bruges til at sikre træning og implementering af den uddannelsestagendes nye kompetencer erhvervet gennem uddannelsesforløbet.

De overskydende uger placeres i forlængelse af uddannelsens 3. uddannelsesperiode, og er ikke en del af den ordinære uddannelse. Den uddannelsestagende er derfor i ansættelse i eget afsnit, og efter en periode med træning og implementering af nyerhvervede kompetencer genoptages uddannelsen i 4. uddannelsesperiode, som afsluttes med en eksamen.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium med uddannelsesstart i august.

Se uddannelsesordning og informationsmateriale under Mere information; Dokumenter.

Se også uddannelsens hjemmeside for mere information: Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Adgangsbetingelser
Til specialuddannelsen kan optages ansøgere, der opfylder følgende betingelser:

 • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og –metode på diplomniveau
 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Mindst 2 års fuldtids klinisk erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for psykiatrisk eller børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje
 • Aftale med arbejdsgiveren om 1-årig videreuddannelse planlagt henover 1,5 år

Tilmelding
Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb, forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Læs mere i menuen til højre; Mere information; Dokumenter.

fysisk

Kognitiv terapi - Introduktionskursus

Ledige pladser

Målgruppe
Tværfagligt personale, som ønsker en introduktion til de kognitive behandlingsformer. Det er en fordel, hvis deltagerne har direkte patientkontakt, og at de har mulighed for at træne metoderne på egen arbejdsplads mellem kursusdagene. Dette er dog ikke et “must”. 

Kurset henvender sig primært til medarbejdere der arbejder med unge og voksne 

Formål

 • At give deltagerne en introduktion til de kognitive behandlingsmetoder generelt
 • At give en indføring i og kendskab til begreber, modeller og teknikker i kognitiv terapi

Introduktionskursus à 4 dages varighed – 2 moduler à 2 dage

Indhold
Modul 1: Kognitive behandlingsformer – grundmodel og metode. Analyse af problemsituationer. Sokratisk udfordring af tanker. Demonstration og øvelse.

Modul 2: Depressions- og angstbehandling. Demonstration og øvelse.

Kognitive behandlingsformer er vidensbaserede metoder, der retter sig mod tænkning og adfærd som indgangsvinkel til bearbejdning af emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder. Metoderne er velegnede i behandlingen af såvel lettere som sværere psykiske lidelser og har i de seneste ca. 40 år været under konstant udvikling, specielt i USA og England, men også i Danmark. De er i høj grad anvendelige i miljøterapi, i kontaktpersonrelationen og kan kombineres med andre terapiretninger.

Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, øvelser og vejledning samt hjemmearbejde mellem de 2 moduler. 

Underviser:
Modul 1: Cand.psych., specialist i psykopatologi Eline Hyldager

Modul 2: Cand.psych Else Brunbjerg


Tilmeldingen er bindende ved tilmeldingsfristens udløb - også ved sygdom -  og forudsættes godkendt af ledelsen. 
 

fysisk

Basisuddannelse personlighedsforstyrrelse og selvskade

Ledige pladser

Formål
Formålet med uddannelsen er at give personalet indsigt i personlighedsforstyrrelser og de dynamikker det medfører i behandlingen, således at personalet kan møde patienterne med forståelse og ligeledes kan blive bedre til at forstå baggrunden for selvskade.

Målgruppe
Målgruppen for basisuddannelsen er miljøpersonale, der arbejder i ambulatorier, selvskadeteams og sengeafsnit.

Indhold
Dag 1: Introduktionsgang
Dag 2: Personlighedsforstyrrelse
Dag 3: Selvskade
Dag 4: Miljøterapiprocesser
Dag 5: Komplekse patienter
Dag 6: Forskellige behandlingstilgange

Alle dagene er opdelt i 3 segmenter bestående af undervisning, refleksion og supervision.

Læringsmål
Formålet med uddannelsen er, at deltagerne øger deres kompetencer for at yde god behandling til patienter med svær personlighedsforstyrrelse og selvskade i psykiatrien. Der tages udgangspunkt i en moderne psykodynamisk forståelse af personlighedsforstyrrelse og selvskade, således deltagerne får en teoretisk forståelsesramme for denne målgruppe. Uddannelsen fokuserer på en tæt kobling mellem teori og praksis, hvilket opnås gennem teoretiske oplæg, refleksionsgruppe, hvor teorien diskuteres og kobles til praksis, samt deltagerne bringer egne forløb og erfaringer til supervision.

Deltagerne vil opnå følgende kompetencer:

 • Teoretisk fundament til forståelsen af personlighedsforstyrrelse på et psykodynamisk grundlag, herunder betydningen af en miljøterapeutisk behandlingstilgang og gruppesupervision.
 • Evne til at koble teori til egen praksis gennem refleksion og supervision.
 • Får indblik i den selvskadende adfærds funktion for den enkelte patient.
 • Kan identificere hvordan arbejdet med personlighedsforstyrrelse og selvskadende adfærd påvirker behandlingsmiljøet og den enkelte behandler.
 • Får øget opmærksomhed på kompleksiteten hos patienter med svær selvskade, herunder hyppig komorbiditet og differential diagnostiske muligheder.
 • Får kendskab til hvordan forskellige behandlingstilgange i form af DAT, MBT og psykodynamisk behandling sigter på forskellige dele af det forstyrrede i personligheden og relatere disse til egen praksis.

Evaluering
Kurset evalueres ved, at deltagerne afslutningsvis fremlægger egen læring i refleksionsgrupperne, samt en skriftlig evaluering af Psykiatristaben af kursets form og indhold

fysisk