Det bedste er patientkontakten

”Noget af det bedste ved at være lægesekretær i Psykiatrien er patientkontakten. Du ved aldrig, hvem der ringer og med hvilken problemstilling, og det giver en varieret hverdag," siger Anette.

Anette har flere ansvarsområder. Udover at fungere som lægesekretær er hun både elevvejleder i sit eget afsnit og elevansvarlig for alle elever i Afdeling for Depression og Angst (ADA). Roller, som hun er glad for og finder meget mening i.

"Min kæphest som elevvejleder og elevansvarlig er, at vi skal have uddannet flere lægesekretærer. Vi skal være gode ved eleverne og gøre dem dygtige, så de søger tilbage til Psykiatrien," siger hun.

Frihed og selvbestemmelse

Som lægesekretær er Anettes faste opgaver blandt andet at booke patienter til samtale og behandling, besvare telefonen og tage imod, hvad der ellers kommer – om det er afbud, pårørende eller dårlige patienter.

Hun vedligeholder og fejlretter også journalsystemet, EPJ, og assisterer samtlige kollegaer, som har brug for teknisk hjælp. Derudover assisterer hun og hendes kollegaer behandlerne ved at skrive diktater.

"I min lægesekretærgruppe kender vi vores opgaver og får dem løst. Vi har en stor mængde af frihed og selvbestemmelse, og det sætter jeg meget pris på," siger Anette.

Sideløbende er Annettes opgaver som elevvejleder og –ansvarlig blandt andet at være med, hvis der er sygefraværssamtaler og at fordele lægesekretæreleverne og de nye sundhedsadministrative koordinatorer i de forskellige enheder.

Uddannelsen til lægesekretær blev i 2021 erstattet af uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator. Derfor kommer de, som er startet på uddannelsen efter 2021, til at hedde sundhedsadministrative koordinatorer.

Udvikling via uddannelse

Hos Psykiatrien i Region Midtjylland er lægesekretæren bindeleddet mellem forskellige personalegrupper samt mellem patienterne og afdelingen. Lægesekretæren er ofte kontaktperson og informationskilde for både patienter og pårørende.

Anette er uddannet kontorassistent og blev på den baggrund ansat som lægesekretær i Psykiatrien. Senere blev hun tilbudt at tage lægesekretæruddannelsen som grunduddannelse sideløbende med sit arbejde.

I dag har Anette været uddannet lægesekretær i otte år. Kort efter hun havde afsluttet uddannelsen, blev hun spurgt, om hun havde lyst til at være elevvejleder. Det takkede hun ja til og tog efterfølgende elevvejleder-modulet på det uddannelsessted, der nu hedder Komponent.

Mulighed for flere ansvarsområder

Den næste form for uddannelse, Anette skal på, er et kursus i deeskalering til ikke-klinisk personale. Det skal give hende og lægesekretærkollegaerne nogle redskaber, de kan bruge i telefonsamtalerne med patienterne.

"Vi kan ikke aflæse patienternes reaktioner via mimik, gestik og kropssprog, når vi ikke kan se dem. Vi har kun deres mundtlige overlevering. Jeg ved fra en kollega, som har været på kurset, at det er super godt, så jeg glæder mig til at lære at hjælpe patienterne endnu bedre," siger hun.

For Anette har opkvalificeringen via uddannelser og kurser været meget givende ved blandt andet at sikre hende bedre værktøjer til at udføre det daglige arbejde og give flere ansvarsområder. Hun opfordrer alle, som overvejer at blive lægesekretærer, til at springe ud i det. Mulige fordomme om lægesekretærernes arbejde vil hun gerne skyde ned.

"Godt nok sidder vi på et kontor, og computeren er vores arbejdsredskab. Men der sker så meget uforudsigeligt, så det er bestemt ikke kedeligt at være lægesekretær."

Relevante kurser

Plan2learn grundkursus for administratorer

Ledige pladser

Plan2learn er Region Midtjyllands elektroniske kursuskatalog og kursusadministrative system.

Koncern HR har indgået fælles aftale om Plan2learn, hvilket betyder, at alle afdelinger i Region Midtjylland kan benytte sig af funktionaliteterne i Plan2learn uden licensbetaling.

Målgruppe
Personer, der jævnligt arbejder med eller skal til at arbejde med kursusadministration i Plan2learn.

Kurset omhandler ikke E-læringskurser.

Indhold
Kurset giver en introduktion til basisfunktionerne i Plan2learn, se mere i program, der kan downloades under "dokumenter".

Bemærk ved online undervisning foregår undervisning over 2 dage.

Deltagerne kan tage aktuelle arrangementer/opgaver med, som der kan arbejdes på under kurset, eller hvis der er problemstillinger, som deltageren ønsker drøftet.

Findes der ingen hold
Tilmeld dig holdagenten så får du automatisk besked, når der kommer et nyt hold.

fysisk

Deeskalering, ikke-kliniske personaler

Ledige pladser

Formål
At bidrage til øget sikkerhed og tryghed for patienter og personale samt reducere forekomsten af aggressive og voldelige episoder

Målgruppe
Deeskalering, ikke-kliniske personaler er målrettet personale med indirekte patientkontakt, f.eks. sekretærer der ikke er ansat på sengeafsnit eller klinikker, køkkenpersonale, tekniske medarbejdere m.m.

Kurset er obligatorisk og skal så vidt muligt gennemføres indenfor de 3 første måneder af ansættelsen.

Varighed
1 dag

OBS: KURSET ER KUN FOR NYANSATTE I BEHANDLINGSPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i arbejdsrelaterede problemstillinger i forhold til konflikter og består af teoretisk formidling af viden og igangsættelse af fælles drøftelser, der er centrale i forhold til konflikt-, trussels- og voldsepisoder i arbejdssammenhænge. Undervisningen tager udgangspunkt i kursisternes egne erfaringer og ønsker.

Se læringsmål og læs mere om teoridelen under "Udvidet beskrivelse"

Underviser
Deeskaleringsteamet

Bemærk: Hvis du bliver forhindret i at deltage på kurset skal afmelding ske på mail til: psy.deeskalering-staben@rm.dk inden 2 uger fra kursus start. Ved afmelding efter dette tidspunkt eller udeblivelse fra kurset opkræves et gebyr på kr. 2000,-.

fysisk

Praktikvejleder sundhedsadministrativ koordinator

Ledige pladser

Formål
Når du har gennemført modulet, har du kompetencerne til at vejlede de studerende i praktikken. Du har ligeledes et solidt grundlag for at tilrettelægge de studerendes læring på din arbejdsplads. I forløbet arbejdes der i læringsgrupper med praktiske afprøvninger, dels i undervisningslokalet, men også på din arbejdsplads. 

Målgruppe
Denne uddannelse er for dig, som skal være vejleder for studerende på Sundhedsadministrativ koordinator uddannelsen, og som skal tilrettelægge og varetage den praktiske vejledning af de studerende. Du er enten lægesekretær eller planlægger. 

Indhold
På modulet får du indsigt i forskellige forståelser for læring, herunder læring på arbejdspladsen. Du får endvidere en grundig forståelse for, hvad vejledning er for en størrelse - samt hvilke udfordringer, der kan være heri. Din rolle som vejleder er ligeledes et centralt omdrejningspunkt, hvorfor du også kommer til at arbejde med praktiske vejledningsmæssige færdigheder med afsæt i din egen praksis.

  • Fra lægesekretær/planlægger til vejleder for studerende på Sundhedsadministrativ koordinator uddannelsen
  • Læringsterori
  • Vejledningsdidaktik
  • Arbejdspladsen som læringsrum
  • Vejleders forskellige roller
  • Praktisk vejledning og feedback-redskaber
  • Modstand og motivation
  • Den studerendes udvikling gennem et praktikforløb - hvordan understøtter du det?

Samlet varighed: cirka 11 dage.

Kurset udbydes af VIA University College. Du kan via nedenstående link se, hvornår næste kursus afvikles, og hvordan du tilmelder dig. 

Praktikvejleder sundhedsadministrativ koordinator | VIA

 

fysisk