Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Vejen til funktionsleder

En funktionsleder i Psykiatrien kan få det bedste frem i sine medarbejdere, muliggøre samarbejde og sætte retning samt rammer for det daglige arbejde.

Kommende funktionsledere vurderes på baggrund af faglig dygtighed, erfaring og personlige kompetencer i forhold til at kunne håndtere en psykiatrisk arbejdsplads.

Mette har en bachelor- og kandidatuddannelse i psykologi, taget flere kurser samt uddannelser ved Region Midtjylland og arbejdet som klinisk psykolog i et sengeafsnit og ambulatorium i flere år, inden hun blev funktionsleder.

Som funktionsleder får Mette lov til at afprøve det, hun mener, er fornuftigt at afprøve, samtidig med at hun kan sparre med sin øverste ledelse. Som leder prioriterer Mette at være i afsnittet omkring medarbejderne og patienterne, så hun hele tiden er tilgængelig. Og så forsøger hun at bruge sin faglighed til at skabe psykologisk tryghed i personalegruppen. For hun tror på, at hvis det er grundfundament, bliver kerneopgaven løst bedst muligt.

Relevante kurser

Styrk din lederkommunikation

Ledige pladser

Formål:
Denne workshop er en del af Psykiatriens koncept for onboarding af nye funktionsledere og omhandler kommunikation.

Målgruppe
Denne workshop henvender sig til nye funktionsledere i Psykiatrien. Funktionsledere, der har brug for et brush up inden for emnet, kan også tilmelde sig.

Indhold/Program
Hvordan kommunikerer du som leder – internt til dine medarbejdere og eksternt til pressen? Det dykker vi ned i på dette kursus.

Vi klæder dig på de til de forskellige kommunikationsopgaver, der følger med lederjobbet i Psykiatrien, og giver dig råd, der er lette at omsætte i din hverdag. Med praktiske øvelser og gode eksempler lærer du at skære dit budskab til, planlægge din kommunikation og vælge den platform, der passer bedst til det, du skal fortælle – både internt og eksternt, fysisk og virtuelt. Du bliver også klogere på, hvad der forstyrrer dit budskab, og hvad der kendetegner en god historie.

Velkommen på kursus i god kommunikation!

Kurset afholdes af kommunikationsmedarbejdere fra Psykiatristaben. 

Der vil blive serveret en sandwich til frokost. 

fysisk

Globetrotter - til dig, der er en erfaren leder af medarbejdere

Ledige pladser

Globetrotter er et forløb til dig, der er en erfaren leder (mere end to års ledererfaring) af medarbejdere i Region Midtjylland.

På forløbet får du ny viden om ledelse samt mulighed for at udvikle dit lederskab med afsæt i helt konkrete, driftsnære og strategiske udfordringer fra din og regionens hverdag. Du vil igennem forløbet få sparring på egne ledelsesudfordringer, og etablere stærke og fortrolige netværk med andre erfarne ledere på tværs af Region Midtjylland. Netværk, som gennem dialog og træning giver dig et tværfagligt- og organisatorisk syn på ledelsesopgaven i regionen.

Forløbet tilpasses løbende den kontekst, som Region Midtjylland står i, så du som leder bliver inspireret og klædt bedst mulig på til kompleksiteten, udfordringerne og mulighederne i transformationen af vores sundhedsvæsen, socialområde og Regional Udvikling. Vi inviterer gæster fra andre ledelsesniveauer og sektorer til at perspektivere din læring.

Du får ny viden og inspiration – uden det kræver flere timers teorilæsning eller opgaveskrivning. Du får et forløb, der netop er tilpasset den virkelighed, som erfarne ledere af medarbejdere står overfor i Region Midtjylland.

Det er også muligt at deltage sammen med din lederkollega på forløbet.

Globetrotter består af 3 moduler á 2-dages varighed (internat), og 2 enkeltdage med masterclasses og Action Learning grupper. Hertil kommer tre coachingsamtaler samt forberedelse til de enkelte moduler.

Vi har også et Globetrotter forløb for erfarne ledere af ledere, som du kan læse mere om her: Globetrotter - leder af ledere

fysisk

Ledervejen

Ledige pladser

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve fuld deltagerbetaling. Der tages forbehold for prisjusteringer.

Ledervejen er et forløb til dig, der er ny leder i Region Midtjylland.

Ledervejen er et obligatorisk forløb for alle førstegangsledere på tværs af Region Midtjyllands mange enheder.

På forløbet deltager både helt nye ledere af medarbejdere og ledere af ledere, som ikke har haft en formel ledelsesrolle før.

På forløbet er der fokus på din ledelsesidentitet, som er afsæt for at lykkes personligt og etablere sig bæredygtigt i jobbet som leder.

Derudover arbejder vi med ledelsesfaglighed og organisationsforståelse som er afsæt for at lykkes med opgaven som leder, og for at blive en dygtig og relevant medspiller ind i de organisatoriske kontekster, som du som leder i Region Midtjylland færdes i.

Ledervejen består af 5 moduler à 1-2 dages varighed henover 9-11 måneder. 2-dages modulerne afholdes som internat. Hertil kommer et antal netværksgruppemøder med andre deltagere fra holdet og op til 4 individuelle ledersparringer.

Forberedelse før forløbet
Før første dag på modul 1 har deltagerne en telefonisk forsamtale med en af forløbslederne. Formålet er at lave en forventningsafstemning om behov og skærpe deltagerens fokus på at få et udbytte af forløbet.

Midtvejssamtale
Godt og vel halvvejs i forløbet har deltagerne igen en samtale med en af underviserne på forløbet. Formålet er at lave en status på deltagerens læring og ledelsesudvikling, samt en bevidstgørelse af om hvilke mål for forsat udvikling deltageren vil sætte sig.

Individuelle ledersparringer
For den nye leder er det både lærerigt og hjælpsomt at modtage ledersparring. Deltagerne får som en del af
forløbet adgang til 2 individuelle ledersparringer med en erfaren organisationskonsulent.

fysisk

Rejsefæller

Ledige pladser

- til jer, der leder i fællesskab

Rejsefæller er et tilbud til alle ledelsesteams – både nye og erfarne. 

På Rejsefæller skaber vi et arbejdsrum, hvor I i fællesskab kan arbejde med en konkret situation - og generelt styrke jeres fælles kurs, kommunikation og samarbejde. 

I vil på Rejsefæller få opkvalificeret jeres fælles ledelse - og få fælles forståelse af, hvilke resultater I gerne vil skabe i jeres afdeling.

Varighed
3 moduler á ½ dag på hold. Derudover kan I vælge en ledelsessparring i eget team.

Form
I deltager sammen med andre ledelsesteams. Der er fælles rammesætning, væsentlig tid til at arbejde i eget team, samt mulighed for inspiration fra de andre teams.

Pris
Ingen deltagerbetaling, udover eventuelle udgifter til personprofiler og tilvalg af sparringer af konsulentteamet.

fysisk