Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Vejen til afdelingsleder

En afdelingsleder i Psykiatrien har det overordnede ansvar for afdelingen. Det indebærer blandt andet at have et samlet overblik, koordinere på tværs af afdelinger og sektorer, beslutte afdelingens retning og lede funktionslederne.

Afdelingsledere vælges som udgangspunkt blandt funktionsledere. For at blive afdelingsleder er det særligt vigtigt at have ledelseskompetencer såsom at kunne træffe vigtige beslutninger.

Maja er oprindeligt uddannet sygeplejerske, men er siden også blevet uddannet specialsygeplejerske, forbedringsvejleder og forbedringscoach samt taget ledelseskurser, inden hun blev afdelingsleder.

Maja har ambitioner på Psykiatriens vegne og tror på, at der kan gøres endnu flere gode ting for patienterne. Derfor vil hun gerne være med der, hvor retningen sættes – både på kort og lang sigt. Som afdelingsleder oplever hun også konstant nye udfordringer, som gør, at hun udvikler sig som leder. Majas råd til andre, som overvejer at gå ledelsesvejen, er at springe ud i det – at turde at lære og at gå forrest.

Relevante kurser

Specialuddannelsen i Psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje, Uddannelsesregion Nord

Ingen pladser - tilmeld venteliste

Uddannelsen
Specialuddannelsen i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje er en 1-årig kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker, som planlægges til at strække sig over 1,5 år, hvor de overskydende uger skal foregå i klinisk praksis og skal bruges til at sikre træning og implementering af den uddannelsestagendes nye kompetencer erhvervet gennem uddannelsesforløbet.

De overskydende uger placeres i forlængelse af uddannelsens 3. uddannelsesperiode, og er ikke en del af den ordinære uddannelse. Den uddannelsestagende er derfor i ansættelse i eget afsnit, og efter en periode med træning og implementering af nyerhvervede kompetencer genoptages uddannelsen i 4. uddannelsesperiode, som afsluttes med en eksamen.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium med uddannelsesstart i august.

Se uddannelsesordning og informationsmateriale under Mere information; Dokumenter.

Se også uddannelsens hjemmeside for mere information: Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Adgangsbetingelser
Til specialuddannelsen kan optages ansøgere, der opfylder følgende betingelser:

  • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og –metode på diplomniveau
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Mindst 2 års fuldtids klinisk erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for psykiatrisk eller børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje
  • Aftale med arbejdsgiveren om 1-årig videreuddannelse planlagt henover 1,5 år

Tilmelding
Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb, forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Læs mere i menuen til højre; Mere information; Dokumenter.

fysisk

Ledervejen

Ledige pladser

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve fuld deltagerbetaling. Der tages forbehold for prisjusteringer.

Ledervejen er et forløb til dig, der er ny leder i Region Midtjylland.

Ledervejen er et obligatorisk forløb for alle førstegangsledere på tværs af Region Midtjyllands mange enheder.

På forløbet deltager både helt nye ledere af medarbejdere og ledere af ledere, som ikke har haft en formel ledelsesrolle før.

På forløbet er der fokus på din ledelsesidentitet, som er afsæt for at lykkes personligt og etablere sig bæredygtigt i jobbet som leder.

Derudover arbejder vi med ledelsesfaglighed og organisationsforståelse som er afsæt for at lykkes med opgaven som leder, og for at blive en dygtig og relevant medspiller ind i de organisatoriske kontekster, som du som leder i Region Midtjylland færdes i.

Ledervejen består af 6 moduler á 1-3 dages varighed. Alle modulerne afholdes som internat. Hertil kommer et antal sparringsmøder med andre deltagere fra holdet og op til 4 individuelle ledersparringer.

fysisk

Rejsefæller

Ledige pladser

- til jer, der leder i fællesskab

Rejsefæller er et tilbud til alle ledelsesteams – både nye og erfarne. 

På Rejsefæller skaber vi et arbejdsrum, hvor I i fællesskab kan arbejde med en konkret situation - og generelt styrke jeres fælles kurs, kommunikation og samarbejde. 

I vil på Rejsefæller få opkvalificeret jeres fælles ledelse - og få fælles forståelse af, hvilke resultater I gerne vil skabe i jeres afdeling.

Varighed
3 moduler á ½ dag på hold. Derudover kan I vælge en 2-timers ledelsessparring i eget team.

Form
I deltager sammen med andre ledelsesteams. Der er fælles rammesætning, væsentlig tid til at arbejde i eget team, samt mulighed for inspiration fra de andre teams.

Pris
Ingen deltagerbetaling, udover eventuelle udgifter til personprofiler og tilvalg af sparringer af konsulentteamet.

fysisk