Elisabeth, projektleder i Psykiatrien

Et stort fagligt ansvar

Elisabeth har arbejdet i Psykiatrien i flere årtier, og hun har aldrig overvejet at forlade det. Hun siger selv, at hun kommer til at være her, til hun skal på pension. Men hun havde brug for nye udfordringer, og jobbet som projektleder var derfor en kærkommen mulighed.

”Min funktion som projektleder er en drøm, for jeg har et stort fagligt ansvar, samtidig med at det er både sjovt og spændende,” siger Elisabeth.

Samarbejde giver de bedste resultater

Som projektleder er Elisabeths primære opgave at have overblik over projekterne; hvor langt de er, hvad der mangles, og hvem som gør hvad. Men hun holder også øje med, at medarbejderne trives med deres opgaver og hinanden.

Motivationen for Elisabeth har altid været at kunne være med til at gøre tingene endnu bedre – at have indflydelse på processen og sikre forandringer, som kan mærkes blandt medarbejdere og gavne patienterne.

”Det er det fedeste at løse opgaver i fællesskab og få resultatet til at blive bedre, end jeg kunne have gjort alene. Hvis vi alle var som mig, var resultatet kun halvt så godt.”

Jobbet som projektleder giver mulighed for at være en del af et team, som samarbejder om at nå i mål med konkrete projekter. Netop samarbejdet sætter hun stor pris på.

”I et team er det vigtigt, at der er nogen, som har styrker, hvor andre har svagheder. Jeg mener, at kvaliteten bliver bedre, når vi arbejder sammen og kombinerer kompetencer,” siger hun.

Sygeplejen i rygsækken

I Region Midtjylland er der høje ambitioner for projekterne. Det stiller krav til en effektiv projektkultur, hvor medarbejderne kan arbejde på tværs af organisationen for at opnå fælles mål.

En af vejene til at blive projektleder er via uddannelserne, som giver en grundlæggende viden om gennemførelse af et projekt og sikrer de vigtigste værktøjer samt færdigheder til at gøre det.

Elisabeths vej ind i projektledelse var dog ikke så konsekvent. Hun har arbejdet i Psykiatrien i over 30 år og har undervejs taget en del uddannelser.

Først blev hun sygeplejerske og siden blandt andet souschef og afdelingssygeplejerske, inden hun landede på Psykiatrikontoret og i planlægningsafdelingen.

”På mange måder er jeg stadig sygeplejerske, selvom det er længe siden, jeg blev uddannet. Når du er sygeplejerske, sker der mange ting på samme tid, og der skal hele tiden prioriteres. Du skal kunne magte at få tingene til at ske, mens de sker," siger Elisabeth og fortsætter:

"Det er det samme som projektleder, så det er fundamentalt, at jeg har det med i rygsækken."

Relevante kurser

Projektlederuddannelsen - Koncernuddannelse

Ledige pladser

Projektlederuddannelsen giver dig en grundlæggende viden om gennemførelse af et projekt fra start til slut, hvor en af opgaverne også er at se på ens eget arbejde som projektleder for derved at øge effektiviteten af din daglige arbejdsindsats og dermed øge din gennemslagskraft.

Uddannelsen har til formål at give dig de værktøjer og færdigheder, der skal gøre dig til en dygtigere projektleder. Uddannelsen er opbygget med særlig fokus på de udfordringer projektlederen oplever i projektarbejde i Region Midt. Du får en introduktion til forbedringsmodellen med særlig vægt på PDSA-modellen.

Undervisningen lægger vægt på både proces og resultater.

Udbytte
På Projektlederuddannelsen får du metoder og projektledelsesværktøjer til at styre og lede et projekt, ligesom du bliver styrket i din rolle som projektleder. Derfor er uddannelsen også et oplagt næste skridt, hvad enten du drømmer om at varetage nye og tværgående opgaver eller få bevis på det, du allerede kan.

Ved Projektlederuddannelsen vil du opnå:

 • Effektive værktøjer til at styre og lede et projekt fra start til slut
 • Styrket dine kompetencer til at håndtere forandringer
 • Viden om at opbygge et samarbejde på tværs af en organisation
 • Færdigheder til at skabe engagement og motivation for projektopgaven
 • Bevidsthed om egen adfærd og ledelsesstil
 • Færdigheder til at planlægge og eksekvere et projekt
 • Inspiration fra andre deltagere om deres udfordringer i projekter
 • Et bevis på dine kompetencer og et opdateret CV med 10 ECTS-point

Målgruppe
Projektlederuddannelsen er for dig der ønsker at arbejde målrettet med projekter. Måske er du projektdeltager, projektkoordinator, projektleder eller en, som dagligt løser opgaver af projektlignende karakter. Det kan være en fordel, at du har kendskab til projekter enten som projektdeltager eller projektleder.

På uddannelsen arbejder du med opgaver, der tager direkte afsæt i de udfordringer, du møder i din hverdag. Det sikrer kortest mulig vej mellem teoretisk viden, ny læring og omsætning til handling.

Indhold

 • Projektkendetegn
 • Elementer i projektledelse
 • Projektfaser
 • Projektopstart
 • Målbeskrivelse
 • Forandringsanalyse
 • Forandringsstrategi
 • Faldgruber
 • Interessentanalyser
 • Analyse af omverdenen
 • Program og portefølje

 

 • Projektplanlægning
 • Projektorganisation
 • Teamudvikling
 • Situationsbestemt ledelse
 • Kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Styring og opfølgning
 • Tidsstyring og fremdriftsmåling
 • Risiko
 • Følsomhedsbetragtninger
 • Din udvikling som projektleder

Forløb
Uddannelsen er opbygget over 5 moduler a 2 dage samt afslutning med eksamen, der giver 10 ECTS point.

Konsulent
Underviser på uddannelsen er Jacob Jacobsen, som er stifter og ejer af selskabet Flecta Consulting, som tilbyder uddannelser og certificeringer inden for projektledelse.
dk.linkedin.com/in/jacobjacobsen/en

Link til Prince 2: klik her

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

  Fortællinger fra uddannelsen

  Fortælling 1

  Fortælling 2

 

 

fysisk

Forbedringsvejlederuddannelsen

Ledige pladser

Forbedringsvejlederuddannelsen udbydes til medarbejdere og mellemledere i Region Midtjylland. Uddannelsen arrangeres af Region Midtjylland i et fagligt samarbejde mellem Koncern Kvalitet, DEFACTUM og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Forbedringsvejlederuddannelsen tilbyder læring i systematisk kvalitetsforbedring med fokus på Model for Improvement (forbedringsmodellen). Modellen er bygget op om tre væsentlige spørgsmål, som besvares, når nye tiltag igangsættes:

 • Hvad ønsker vi at opnå?
 • Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring?
 • Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer?

Samtidig indeholder modellen en læringscirkel, hvis formål er at opbygge viden gennem test af forandringer, den såkaldte PDSA-cirkel (Plan, Do, Study, Act).

For at sikre lokal forankring og praktisk erfaring arbejder deltageren sideløbende med uddannelsen på et forbedringsprojekt i egen organisation. Deltageren skal bl.a. sætte konkrete mål for projektet, foretage løbende målinger og afprøve nye tiltag i lille skala. Der afleveres månedsvis rapporter, der dokumenterer fremdrift i projektet, og deltageren modtager vejledning med vægt på uddannelsens metoder undervejs.

Fra tidligere hold er erfaringen, at det er en fordel at tilmelde sig forløbet sammen med en eller flere kollegaer og gennemføre et fælles forbedringsprojekt. Deltager du på forløbet som funktionsleder, kan det ligeledes være givtigt at tilmelde sig sammen med en medarbejder, der er tættere på borgeren/patienten i sit daglige arbejde. Det er dog ikke et krav for tilmelding, ligesom I godt kan arbejde med hver jeres separate forbedringsprojekt, selvom I er flere deltagere fra samme afdeling.

Du opfordres til at læse mere i den udvidede beskrivelse og i dokumentet: "Overordnet ramme for Forbedringsvejlederuddannelsen", før du tilmelder dig forløbet.

 

Kursusprisen er gældende for ansatte i Region Midtjylland med undtagelse af Socialområdet. 

Er du ansat på Socialområdet i Region Midtjylland eller i en kommune er kursusprisen 40.000 kr.

 

Hold 14 starter op i september 2024.

fysisk

Facilitering og mødeledelse med effekt ( 1 dag) - koncernuddannelse

Ingen pladser - tilmeld venteliste

 

 

 

På denne intensive kursusdag bliver du klædt på til at planlægge og facilitere dynamiske, effektive og motiverende møder. På dette kursus, som over 300 personer allerede har deltaget i, får du redskaber, du kan anvende i praksis, uanset om det drejer sig om hverdagens interne møder, eksterne kunder – og salgsmøder eller kreative workshops.

Træt af at spilde tiden på møder?
Møder er en af de aktiviteter, vi bruger rigtig meget tid på i vores arbejdsliv. Når de er bedst, skaber de fantastiske resultater, men når de er værst, er de spild af tid. På kurset lærer du om god mødeledelse, du bliver klædt på til at skabe møder, der når deres mål på en inspirerende og motiverende måde, og du lærer at udfylde rollen som faciliterende mødeleder.

Udbytte

 • Værktøjer til at skabe mere dynamiske og effektive møder i praksis
 • Overblik over elementerne fra mødeidé til evaluering, der vil forbedre jeres møder
 • Øvelse i rollen som effektiv facilitator og mødeleder
 • Metoder til at skabe involvering, læring og energi
 • Redskaber til at gribe ind og styrke et møde, der er ved at køre af sporet
  En drejebog til mødeplanlægning og afvikling fra start til slut

Indhold
Kurset er superkonkret og ”hands on”, og du kan gå direkte hjem og bruge metoderne. På kurset fokuserer vi bl.a. på:

 • Hvad facilitering helt grundlæggende er (og ikke er)
 • Hvordan du kommer godt fra start, sætter gode mål og motiverer deltagerne til at nå dem
 • Rollen som facilitator og mødeleder
 • Facilitatorens drejebog – step by step guide til at sikre succes
 • Sådan skaber du god energi og motivation på mødet
 • Metoder til intervention, når det er nødvendigt

Form
På kurset veksles mellem korte indlæg, interaktive øvelser og dialog. Selve kursusformen bygger på nogle af de redskaber, der gennemgås på kurset, så det straks prøves af i praksis.

Underviser
Line Ullmann - WEBLine er specialist i effektive arbejdsvaner og underviser i en række emner, der alle bidrager til, at kursusdeltagere får mere ud af deres tid. Emnerne dækker bl.a. Personlig Planlægning og Effektivitet, Mødeledelse, Facilitering, Kollegasparring, Konflikthåndtering og Kunsten at sige nej på jobbet. Line har været beskæftiget i kursusbranchen siden 2001 og har siden 2013 udelukkende beskæftiget sig med undervisning. Lines fokus er at gøre det, vi godt alle sammen ved, til noget vi også gør – at flytte kursusdeltagere fra viden til handling. Med Line som underviser får du engageret og motiverende formidling i et sprog alle kan forstå. Line har desuden udgivet bogen ”10 effektive arbejdsvaner – sådan tackler du strømmen af opgaver, e-mails og afbrydelser.”

Koncernuddannelse er en fællesbetegnelse for uddannelser, kurser, workshops og skræddersyede kurser til medarbejdere med administrative opgaver fx i regionshuse og hospitalsadministrationer i Region Midt.

Se også vores hjemmeside for flere kurser: https://intranet.rm.dk/personale/uddannelse-og-kurser/


Tilmelding er bindende efter fristen - også ved sygdom og forudsættes godkendt af ledelsen


fysisk