Kommunikation med et menneskeligt aspekt

”Jeg kan godt lide, når kommunikation har et menneskeligt aspekt og på en måde, hvor jeg kan være med til at hjælpe andre. Det rummer Psykiatrien," siger Cecilie og fortsætter:

"Derfor er det vigtigste og mest givende for mig, at jeg er med til at fortælle danskerne om Psykiatrien og aftabuisere psykisk sygdom."

Som kommunikationsmedarbejder i Psykiatrien laver Cecilie blandt andet nyhedsbreve, vedligeholder patientvejledninger, opdaterer hjemmesiden og promoverer temaaftener på sociale medier. Muligheden for en så alsidig og lærerig hverdag er hun meget glad for.

Fra privat- til offentlig ansat

I løbet af sin medievidenskabsuddannelse var Cecilie i praktik ved en kommune. Som færdiguddannet fik hun arbejde i et privat reklamebureau. Hun blev dog motiveret til at søge ind i Psykiatrien, da hun savnede nogle af de elementer, som en stor organisation rummer; det offentlige perspektiv, det politiske aspekt og at lave kommunikation til og for borgerne.

"Det er den vinkel ind i kommunikation, som jeg finder utroligt spændende," siger Cecilie og tilføjer:

"Man skal finde ud af, hvad der driver en, og hvordan man bedst muligt kommer til at opfylde det gennem et arbejde. Det reflekterede jeg over, og så fandt jeg vej ind i Psykiatrien."

Kurser er afgørende

Kommunikation er vigtigt af mange grunde, men særligt fordi det har stor betydning for den måde, vi forstår hinanden på. Det kan mindske misforståelser, nedbringe tabuer samt forbedre samarbejde, hvilket fører os tættere sammen.

Siden Cecilie blev ansat i Psykiatrien, har hun blandt andet taget webredaktøruddannelsen og været på kursus i adfærdsdesign. Det har betydet, at hun har fået genopfrisket sine kompetencer og lært nye ting såsom at anvende det hjemmesidesystem, som Psykiatrien bruger.

Hjemmesiden er bindeleddet mellem klinikken og borgerne. Så Cecilies opgave er at formidle de informationer, borgerne har brug for før, under eller efter mødet med Psykiatrien. Gennem webredaktøruddannelsen har hun fået udvidet de kompetencer, hun allerede havde inden for web – herunder webtilgængelighed, brugeradfærd og krav til webtekster.

"Jeg synes, det er sjovt at få nye perspektiver i mit arbejde – eksempelvis at forstå hvorfor menneskers adfærd er vigtigt i alt, hvad vi laver. At få lov at blive klogere er virkelig fedt, og det bliver jeg blandt andet gennem kurser," siger Cecilie.

Relevante kurser

Video workshop

Ingen pladser - tilmeld venteliste

 

Tilmeld dig agenten og få direkte besked når der åbnes for hold til efteråret 2023

 

I workshoppen lærer du, hvordan du laver en kort video på din telefon eller på din computer.

Workshoppen er rettet til alle, der gerne vil kunne anvende små, hurtigt producerede videoer som en del af formidlingen fx på møder og i undervisning.

Her kan du se en kort introduktion til workshoppen Introduktion - Klik her for at komme til video


I teksten nedenfor finder du en beskrivelse af indholdet i workshoppen.

Læringsmål

 • Sætte struktur på et kort videomanus – evt. med brug af små skitser. (storyboard)
 • Komposition
 • Lys (dagslys eller enkle lyskilder)
 • Lyd (Kamera´ets egen mikrofon samt ekstern mikrofon)
 • Filhåndtering (navngivning af klip)
 • Upload af klip fra telefon/iPad til eksternt drev
 • Download til iPad til brug for redigering
 • Filhåndtering på iPad (hvor lander filerne henne?)
 • Redigering på iPad i standardapp. (iMovie?) Måske i to billedspor med læbesynk.
 • Evt. oplæg/nedlæg i egen speak optaget på telefon og lagt på.
 • Redigering af endelig film og gem på iPad
 • Upload til eksternt drev samt 23video
 • Kig på en lille foreslået udstyrspakke – mikrofon, stativ, evt. lille lyskilde

Udstyr

 • Du medbringer egen smartphone af nyere dato. (Både IOS og Android er OK)
 • Vi stiller iPad til rådighed, men tag din egen med, hvis du har en
 • Vi stiller ekstern mikrofon til rådighed
 • Vi stiller 23video konto til rådighed på dagen


Undervisere
Hannah Hørgreen, E-læringskonsulent og projektleder, Center for e-læring
Holger Dalgaard, projektleder, Center for Kompetenceudvikling

Antal deltagere
12

Pris
2850,-
Beløbet omfatter undervisning samt morgenkaffe/the med brød, frokost og eftermiddagskaffe/te med kage.

Koncernuddannelse er en fællesbetegnelse for uddannelser, kurser, workshops og skræddersyede kurser til medarbejdere med administrative opgaver fx i regionshuse og hospitalsadministrationer i Region Midt.

Se også vores hjemmeside for flere kurser: https://intranet.rm.dk/personale/uddannelse-og-kurser/

 

Tilmeldingen er bindende ved tilmeldingsfristens udløb - også ved sygdom -  og forudsættes godkendt af ledelsen. 


fysisk

Webredaktøruddannelsen

Ledige pladser

Dette er uddannelsen for webredaktører i Region Midtjylland. Uddannelsen giver adgang til at arbejde i regionens CMS, Optimizely, og til at varetage rollen som webredaktør.

Uddannelsen giver en grundforståelse for de vigtigste dele af arbejdet som webredaktør og er henvendt til nyansatte.

Uddannelsen varer 3 arbejdsdage og må kun tages efter aftale med nærmeste leder. Uddannelsesforløbet faciliteres af de uddannelsesansvarlige hos Webteam, Koncern Kommunikation, og et forløb kan kun startes op i samarbejde med dem. Den enkelte webafdeling skal kontakte Webteam, hvis de ønsker at få uddannet en redaktør.

Uddannelsen strækker sig over 6 moduler, der gennemgås over 3 arbejdsdage.
Modulerne er fordelt således:

Modul 1: Ansvar som webredaktør
Her lærer du hvordan webarbejdet er organiseret i regionen, hvad din rolle er, og hvem du skal samarbejde med.

Modul 2: Optimizely
Her lærer du at bruge Optimizely og får lov til at bygge en side op i et testmiljø.

Modul 3: Brugerrejser
Her lærer du om brugerrejsemetoden, og hvordan du læser, forstår og anvender de brugerrejser, der er udviklet til webarbejde i Region Midtjylland.

Modul 4: Skriv til web
Her lærer du at kvalitetsvurdere tekst til web, og hvordan man skriver til webmediet.

Modul 5: Tilgængelighed
Her lærer du om webtilgængelighed, hvilke brugere det er til for, og hvad du skal gøre i dit arbejde, for at vores web lever op til tilgængelighedskravene. Du lærer også hvilke værktøjer, vi har til arbejdet.

Modul 6: Webredaktøreksamen
Det sidste modul består af quizzer og øvelser, der dækker viden fra hele uddannelsen, og skal bestås for at uddannelsen er færdig. Bagefter bliver du inviteret til en opsamlende samtale med den uddannelsesansvarlige, og du får dit certifikat til Optimizely.

 

e-læring

Den gode, visuelle præsentation - koncernuddannelse

Ingen pladser - tilmeld venteliste


 

 

Sætter du skriftstørrelsen ned i din præsentation, så al teksten kan være der? Eller er du i tvivl om, hvilke ord du skal tage med på dine slides? Lær, hvordan du præsenterer dit indhold, så du fanger tilhørernes opmærksomhed og hjælper dem til at forstå og huske dine pointer. 

 

På dette kursus får du:

 • Viden om, hvad du bør overveje, når du forbereder din præsentation
 • Redskaber til at strukturere indholdet
 • Viden om visuelle retningslinjer og inspiration til, hvor du finder hjælp
 • Gode råd til, hvad du skal huske under præsentationen
 • Praktiske råd til, når du (eller en anden) skal bruge præsentationen
 • Mulighed for feedback på en kort præsentation (2 min.), som du har forberedt på forhånd og holder på kurset

 

Indhold:

Kurset tager udgangspunkt i selve præsentationen og de virkemidler, du kan benytte for at den bedst muligt understøtter dine budskaber. Ud over det vi når på dagen, får du inspiration til, hvor du efterfølgende kan hente hjælp.

 

Det er ikke et kursus i, hvordan du bruger funktionerne i Powerpoint eller LibreImpress.

 

Målgruppe:

Kurset er målrettet medarbejdere, der laver præsentationer til eget eller andres brug, og som gerne vil blive bedre til at variere eller bare gøre præsentationerne mindre teksttunge.

 

Arbejdsform:

Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussion og øvelser.

 

Underviser:
Rikke Ellekilde, specialkonsulent, Koncern Kommunikation

Rikke underviser på flere kurser om kommunikation og har et grundkursus i voksenpædagogik.


Koncernuddannelse er en fællesbetegnelse for uddannelser, kurser, workshops og skræddersyede kurser til medarbejdere med administrative opgaver fx i regionshuse og hospitalsadministrationer i Region Midt.

Se også vores hjemmeside for flere kurser: https://intranet.rm.dk/personale/uddannelse-og-kurser/Tilmelding er bindende efter fristen - også ved sygdom og forudsættes godkendt af ledelsen

Husk at være logget ind på Plan2learn da hold er i Medarbejderkataloget.
fysisk

Projektlederuddannelsen - Koncernuddannelse

Ledige pladser

Projektlederuddannelsen giver dig en grundlæggende viden om gennemførelse af et projekt fra start til slut, hvor en af opgaverne også er at se på ens eget arbejde som projektleder for derved at øge effektiviteten af din daglige arbejdsindsats og dermed øge din gennemslagskraft.

Uddannelsen har til formål at give dig de værktøjer og færdigheder, der skal gøre dig til en dygtigere projektleder. Uddannelsen er opbygget med særlig fokus på de udfordringer projektlederen oplever i projektarbejde i Region Midt. Du får en introduktion til forbedringsmodellen med særlig vægt på PDSA-modellen.

Undervisningen lægger vægt på både proces og resultater.

Udbytte
På Projektlederuddannelsen får du metoder og projektledelsesværktøjer til at styre og lede et projekt, ligesom du bliver styrket i din rolle som projektleder. Derfor er uddannelsen også et oplagt næste skridt, hvad enten du drømmer om at varetage nye og tværgående opgaver eller få bevis på det, du allerede kan.

Ved Projektlederuddannelsen vil du opnå:

 • Effektive værktøjer til at styre og lede et projekt fra start til slut
 • Styrket dine kompetencer til at håndtere forandringer
 • Viden om at opbygge et samarbejde på tværs af en organisation
 • Færdigheder til at skabe engagement og motivation for projektopgaven
 • Bevidsthed om egen adfærd og ledelsesstil
 • Færdigheder til at planlægge og eksekvere et projekt
 • Inspiration fra andre deltagere om deres udfordringer i projekter
 • Et bevis på dine kompetencer og et opdateret CV med 10 ECTS-point

Målgruppe
Projektlederuddannelsen er for dig der ønsker at arbejde målrettet med projekter. Måske er du projektdeltager, projektkoordinator, projektleder eller en, som dagligt løser opgaver af projektlignende karakter. Det kan være en fordel, at du har kendskab til projekter enten som projektdeltager eller projektleder.

På uddannelsen arbejder du med opgaver, der tager direkte afsæt i de udfordringer, du møder i din hverdag. Det sikrer kortest mulig vej mellem teoretisk viden, ny læring og omsætning til handling.

Indhold

 • Projektkendetegn
 • Elementer i projektledelse
 • Projektfaser
 • Projektopstart
 • Målbeskrivelse
 • Forandringsanalyse
 • Forandringsstrategi
 • Faldgruber
 • Interessentanalyser
 • Analyse af omverdenen
 • Program og portefølje

 

 • Projektplanlægning
 • Projektorganisation
 • Teamudvikling
 • Situationsbestemt ledelse
 • Kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Styring og opfølgning
 • Tidsstyring og fremdriftsmåling
 • Risiko
 • Følsomhedsbetragtninger
 • Din udvikling som projektleder

Forløb
Uddannelsen er opbygget over 5 moduler a 2 dage samt afslutning med eksamen, der giver 10 ECTS point.

Konsulent
Underviser på uddannelsen er Jacob Jacobsen, som er stifter og ejer af selskabet Flecta Consulting, som tilbyder uddannelser og certificeringer inden for projektledelse.
dk.linkedin.com/in/jacobjacobsen/en

Link til Prince 2: klik her

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

  Fortællinger fra uddannelsen

  Fortælling 1

  Fortælling 2

 

 

fysisk