Formål
Psykiatrien har udviklet dette e-læringskursus om afholdelse af eftersamtaler for at træne Psykiatriens sundhedsfaglige personale i anvendelsen af eftersamtaler.

Målgruppe
Kurset er obligatorisk for medarbejdere ansat på sengeafsnit i Psykiatrien.

Lærinqsmål
At deltageren efter endt kursus kan afholde en eftersamtale, herunder opnå kendskab til:

  • hvad formålet er med eftersamtaler
  • hvordan en eftersamtale gennemføres, og hvilket indhold den kan have
  • redskaber som kan understøtte eftersamtalen
  • hvordan der følges op på eftersamtaler
  • hvordan eftersamtaler dokumenteres.

Forventet gennemførelsestid
Ca. 30 minutter.

Er du ansat på et sengeafsnit, vil du automatisk blive tilmeldt kurset og modtage mail med link til afspilning af kurset. 

Kurset skal jævnligt gentages. Du vil modtage en mail, når du skal gennemføre kurset igen.

Info og tilmelding