Formål
E-læringsmodulet formidler Psykiatriens vision og værdier om god behandling og forebyggelse af tvang.
Hertil indføres nye medarbejdere i emnet tvang, og giver dem forståelse for, hvorfor og hvordan tvang forebygges. Dette indbefatter en kort indføring til de konkrete værktøjer og metoder, som de nyansatte skal undervises i på andre kurser i løbet af deres introduktion.

Målgruppe
Kurset er obligatorisk for alle nyansatte i Psykiatrien i Region Midtjylland

Indhold
Hør, hvordan repræsentanter fra psykiatriledelsen, tre ambassadører fra "En Af Os" og peermedarbejderen har fokus på den gode behandling og dermed også på forebyggelse af tvang i Psykiatrien.

Tvang kan være en nødvendig foranstaltning i forhold til mennesker med svær psykisk lidelse. I Psykiatrien forebygger vi tvang, fordi det er et meget alvorligt indgreb i patientens selvbestemmelsesret, som kan ødelægge relationen til patienten og føre til traumer og skader. Samtidig kan konflikter og anvendelsen af tvang være forbundet med fare for skader på medpatienter og personalet.

I Psykiatrien anvender vi Safeward-metoden, som beskriver, hvorfor konflikter opstår, og hvad du kan gøre for at forebygge eller begrænse konflikter, som kan ende i tvang. Det handler i høj grad om at være foran tvangen, hvilket betyder, at vi skal handle før konflikten opstår. Til dette bruger vi også faglige reviews, hvor vi analyserer den enkelte tvangssituation for at blive klogere på, hvordan og hvornår vi kunne have handlet anderledes i det enkelte patientforløb.

Læs mere om læringsmål under "Udvidet beskrivelse"

Du vil i forbindelse med din ansættelse i Psykiatrien i Region Midtjylland automatisk blive tilmeldt kurset. 

Det tager ca. 30 minutter at gennemføre kurset.

Info og tilmelding