Formål
Dette modul omhandler, hvad vi ved om hjernens forhold ved de almindeligste psykiatriske lidelser. Deres symptomatologi og neuropsykiatriske forhold vil blive gennemgået. Formålet er, at kursisterne opnår en større forståelse for de symptomer som psykisk sygdom medfører og de sociale konsekvenser.


Sygdomsbillederne er således vigtige at kunne identificere, uanset om man arbejder på en psykiatrisk afdeling til daglig eller med neurologiske problemstillinger og rehabilitering. Delirium samt psykiatriske lidelser ved apopleksi og epilepsi vil også blive berørt.


I forlængelse heraf opstår der ofte differentialdiagnostiske udfordringer og overvejelser om hvilke symptomer, der er led i en egentligt psykisk sygdom, i en organisk lidelse eller i psykologiske reaktioner.

 

Læringsmål
Kursisterne har efter kurset opnået:

 •  Viden om psykiatriske diagnosegrupper (ICD-10) og differentialdiagnostiske udfordringer ift. at skelne organisk ætiologi fra 'ikke-organisk' psykiatri
 •  Opdateret viden om neuropsykiatri, herunder genetisk og neurobiologisk grundlag for psykiatriske lidelsers etiologi og patogenese

 

Målgruppe
Psykologer og læger samt andet personale med behov for opdateret viden om de psykiske sygdomme og deres neurobiologiske korrelat.

 

Godkendt til Specialistuddannelsen i Klinisk Neuropsykologi;
- Specialiseringsmodulet, Neuropsykologi, 15.4.4.2.6

Modul 1 godkendes til 12 timer
Modul 1+2 godkendes til 30 timer

 

Indhold/hovedemner
Undervisningen vil tage udgangspunkt i forsknings- og erfaringsbaseret viden om kliniske og neurobiologiske forhold hos patienter med psykiatriske lidelser.


Følgende emner vil blive omtalt:

 •  Funktionel neuroanatomi
  ∗ De vigtigste områder af hjernen i relation til psykiske sygdomme og deres funktion og lokalisation
 •  Depressionens neuropsykiatri
  ∗ Hjerneforandringer ved depression
  ∗ Depression ved hjerneskade
  ∗ Kort om behandling
 •  Skizofreniens neuropsykiatri
 •  Organiske psykoser (konfusion og delir) og deres behandling
 •  PTSD
 •  Epilepsi og psykoser
 •  Neuropsykiatriske tilstande ved neurodegenerative lidelser
 •  ADHD og opmærksomhedsforstyrrelsers neuropsykiatri


Andre erfarne fagfolk kan ansøge om optagelse på kurset ved ansøgning pr. mail til hamudd@rm.dk.


OBS: Den første dag er der Check-in, networking, kaffe og morgenbrød fra kl. 9.00.


Læs mere i den vedhæftede pdf-fil.


Du kan se hele vores kursuskatalog her: Kursuskatalog

Info og tilmelding