Formål
Modul 2 viderefører første moduls fokus på de særlige neuropsykiatriske problemstillinger der kan opstå i krydsfeltet mellem psykiatriske og neurologiske lidelser.

På modul 2 undervises i kognitive profiler og sygdomsmekanismer ved en række neuropsykiatriske tilstande. Der vil endvidere skabes kendskab til differentialdiagnostiske overvejelser om de forskellige neuropsykiatriske tilstande og hvilke implikationer tilstandene har for terapeutisk behandling.

 


Form

Undervisningen vil være en veksel mellem teoretiske oplæg fra underviser og casepræsentationer på neuropsykiatriske patienter.

Deltagerne bliver inddraget med casearbejde og overvejelser i form af gruppearbejde og fælles refleksioner.Indhold

Dag 1 og 2: Kognitive og neuropsykologiske vurderinger ved affektive tilstande og ADD/ADHD


Dag 3: Kognitive og neuropsykologiske vurderinger ved skizofreni og psykoseforstyrrelser og autisme

 

Målgruppe
Neuropsykologer under specialistuddannelser eller læger som har behov for viden om krydsfeltet mellem neuropsykiatri og hjerneskade, fx i forbindelse med udredning, rehabilitering, supervision af personale eller rådgivning af patienter og pårørende.

 

Godkendt til Specialistuddannelsen i Klinisk Neuropsykologi - Specialiseringsmodulet; Neuropsykologi, 15.4.4.2.6

Modul 2 godkendes til 18 timer

Modul 1+2 godkendes til 30 timer

 

Undervisere

 Line Kirstine Hauptmann
Specialist i klinisk neuropsykologi, specialist i compassionfokuseret terapi

 


Louise Brückner Wiwe

Specialist og supervisor i neuropsykologi og psykopatologi

 

Læs mere i den vedhæftede fil.


Du kan se hele vores kursuskatalog her: Kursuskatalog

Info og tilmelding