Formål:
Denne workshop er en del af Psykiatriens koncepter for onboarding af hhv. nye funktionsledere og nye afdelingsledere. I denne workshop vil du få grundlæggende viden om funktionsledernes rolle og opgaver inden for patientsikkerhed og kvalitetsarbejde i psykiatrien.

Målgruppe:
Denne workshop henvender sig til nye funktionsledere og  nye afdelingsledere i Psykiatrien. Ledere, der har brug for et brush up inden for dette emne, kan også tilmelde sig.

Indhold
Den første del af workshoppen drejer sig om patientsikkerhed. I denne del vil du få overblik over dine opgaver og ansvar i dagligt patientsikkerhedsarbejde i afsnit eller klinik. Du får viden om, hvordan Psykiatrien arbejder med patientsikkerhed og med læring og håndtering af utilsigtede hændelser (UTH). Der vil også være dialog og videndeling på workshoppen om, hvordan patientsikkerhedsarbejdet kan organiseres lokalt og om, hvordan ledelse kan understøtte patientsikkerhedskultur.

Den anden del af workshoppen drejer sig om kvalitetsudvikling. I denne del af workshoppen vil du få viden om, hvordan tavlemøder kan anvendes til at sikre overblik over igangværende og kommende kvalitetsprojekter og sikre fremdrift i arbejdet. Du vil få konkrete tips og triks til funktionslederens rolle i tavlemødet.

Undervisere:
Anne Foged Christensen, Risikomanager, Psykiatristaben.
Lise Walther Jørgensen, Forbedrings- og kvalitetskonsulent, Psykiatristaben.

Hjemmeopgave:
Inden du deltager i workshoppen skal du undersøge, hvordan arbejdet med patientsikkerhed og kvalitet er organiseret i dit afsnit/klinik.

       Hvem er nøgleperson for hvad, i afsnittet/klinikken? (UTH nøgleperson, kvalitetsnøgleperson, kvalitetssygeplejerske, kvalitetskoordinator, mm)

Har I en forbedringstavle – eller et andet værktøj til at holde styring og overblik? Hvornår afholdes der tavlemøder ,og hvem har hvilke roller? 

Info og tilmelding