Formål:
Denne workshop er en del af Psykiatriens koncept for onboarding af nye funktionsledere og omhandler kommunikation.

Målgruppe
Denne workshop henvender sig til nye funktionsledere i Psykiatrien. Funktionsledere, der har brug for et brush up inden for emnet, kan også tilmelde sig.

Indhold/Program
Hvordan kommunikerer du som leder – internt til dine medarbejdere og eksternt til pressen? Det dykker vi ned i på dette kursus.

Vi klæder dig på de til de forskellige kommunikationsopgaver, der følger med lederjobbet i Psykiatrien, og giver dig råd, der er lette at omsætte i din hverdag. Med praktiske øvelser og gode eksempler lærer du at skære dit budskab til, planlægge din kommunikation og vælge den platform, der passer bedst til det, du skal fortælle – både internt og eksternt, fysisk og virtuelt. Du bliver også klogere på, hvad der forstyrrer dit budskab, og hvad der kendetegner en god historie.

Velkommen på kursus i god kommunikation!

Kurset afholdes af Anne Eisenberg Nordendahl, presse- og kommunikationsmedarbejder, Psykiatristaben og Trine Boiskov Hansen, kommunikationsmedarbejder, Psykiatristaben. 

By Dato Tid Sted Tilmeldingsfrist Ledige Pladser
Viborg 06.06.2024
09.00
Regionshuset Viborg 30.05.2024 0 / 25

Relaterede kurser

Den gode proces i en personalesag – sygefravær og chikane

Ledige pladser

Formål:
Denne workshop er en del af Psykiatriens koncepter for onboarding af hhv. nye funktionsledere og nye afdelingsledere og omhandler den gode proces i en personalesag.

Målgruppe:
Denne workshop henvender sig til nye funktionsledere og  nye afdelingsledere i Psykiatrien. Ledere, der har brug for et brush up inden for dette emne, kan også tilmelde sig.

Indhold:

 Workshoppen omhandler, hvordan en god proces ser ud i en personalesag, særligt med henblik på sygefravær og chikane.

Vi vil i løbet af workshoppen komme ind på følgende:

 • Journalisering
 • Notatpligt
 • Referatskrivning
 • Sygefraværsprocessen
 • Modregning ved manglende opfølgning i sygefraværssager/sygedagpengerefusion.

Workshoppen faciliteres af konsulenter fra HR i Psykiatristaben.

fysisk

Den svære samtale ved tjenstlige sager

Ledige pladser

Formål:
Denne workshop er en del af Psykiatriens koncepter for onboarding af hhv. nye funktionsledere og nye afdelingsledere og omhandler, hvordan man afholder tjenstlige samtaler.

Målgruppe
Denne workshop henvender sig til nye funktionsledere og  nye afdelingsledere i Psykiatrien. Ledere, der har brug for et brush up inden for dette emne, kan også tilmelde sig.

Indhold/Program
Workshoppen omhandler, hvordan en tjenstlig samtale bedst muligt håndteres, herunder hvilke tjenstlige tiltag, der kan anvendes.

Vi vil i løbet af workshoppen komme ind på følgende:

 • Journalisering
 • Notatpligt
 • Referatskrivning
 • Tjenstlige tiltag.

Workshoppen faciliteres af konsulenter fra HR i Psykiatristaben.

 

fysisk

Det gode ansættelsesforløb samt introduktion til Emply og Silkeborg Data

Ledige pladser

Formål:
Denne workshop er en del af Psykiatriens koncepter for onboarding af hhv. nye funktionsledere og nye afdelingsledere og omhandler ansættelsesprocessen.

Målgruppe:
Denne workshop henvender sig til nye funktionsledere og  nye afdelingsledere i Psykiatrien. Ledere, der har brug for et brush up inden for dette emne, kan også tilmelde sig.

Indhold:
Workshoppen omhandler ansættelsesprocessen, herunder rekruttering, referenceindhentelse samt indhentelse af børne- og straffeattester. Workshoppen omhandler desuden introduktion til EMPLY og Silkeborg Data, herunder følgende:

 • Tilgang til personalesager og arkivering af dokumenter på personalesager, samt oprettelse af brev via brevskabelon.
 • Indhentning af oplysninger om medarbejdernes sygefravær og andet fravær; herunder oversigt over medarbejdere, som jf. regionens sygefraværspolitik skal indkaldes til opfølgende  sygefraværssamtalesamtale.
 • Oprettelse af medarbejdere i forbindelse med ansættelser.

Workshoppen faciliteres af konsulenter fra HR i Psykiatristaben. 

fysisk