Formål:
Denne workshop er en del af Psykiatriens koncepter for onboarding af hhv. nye funktionsledere og nye afdelingsledere og omhandler ansættelsesprocessen.

Målgruppe:
Denne workshop henvender sig til nye funktionsledere og  nye afdelingsledere i Psykiatrien. Ledere, der har brug for et brush up inden for dette emne, kan også tilmelde sig.

Indhold:
Workshoppen omhandler ansættelsesprocessen, herunder rekruttering, referenceindhentelse samt indhentelse af børne- og straffeattester. Workshoppen omhandler desuden introduktion til EMPLY og Silkeborg Data, herunder følgende:

 • Tilgang til personalesager og arkivering af dokumenter på personalesager, samt oprettelse af brev via brevskabelon.
 • Indhentning af oplysninger om medarbejdernes sygefravær og andet fravær; herunder oversigt over medarbejdere, som jf. regionens sygefraværspolitik skal indkaldes til opfølgende  sygefraværssamtalesamtale.
 • Oprettelse af medarbejdere i forbindelse med ansættelser.

Workshoppen faciliteres af konsulenter fra HR i Psykiatristaben. 

By Dato Tid Sted Tilmeldingsfrist Ledige Pladser
29.02.2024
09.00
AUH Psykiatrien 22.02.2024 0 / 25
Viborg 30.05.2024
09.00
Regionshuset Viborg 23.05.2024 0 / 25

Relaterede kurser

Den gode proces i en personalesag – sygefravær og chikane

Ledige pladser

Formål:
Denne workshop er en del af Psykiatriens koncepter for onboarding af hhv. nye funktionsledere og nye afdelingsledere og omhandler den gode proces i en personalesag.

Målgruppe:
Denne workshop henvender sig til nye funktionsledere og  nye afdelingsledere i Psykiatrien. Ledere, der har brug for et brush up inden for dette emne, kan også tilmelde sig.

Indhold:

 Workshoppen omhandler, hvordan en god proces ser ud i en personalesag, særligt med henblik på sygefravær og chikane.

Vi vil i løbet af workshoppen komme ind på følgende:

 • Journalisering
 • Notatpligt
 • Referatskrivning
 • Sygefraværsprocessen
 • Modregning ved manglende opfølgning i sygefraværssager/sygedagpengerefusion.

Workshoppen faciliteres af konsulenter fra HR i Psykiatristaben.

fysisk

Den svære samtale ved tjenstlige sager

Ledige pladser

Formål:
Denne workshop er en del af Psykiatriens koncepter for onboarding af hhv. nye funktionsledere og nye afdelingsledere og omhandler, hvordan man afholder tjenstlige samtaler.

Målgruppe
Denne workshop henvender sig til nye funktionsledere og  nye afdelingsledere i Psykiatrien. Ledere, der har brug for et brush up inden for dette emne, kan også tilmelde sig.

Indhold/Program
Workshoppen omhandler, hvordan en tjenstlig samtale bedst muligt håndteres, herunder hvilke tjenstlige tiltag, der kan anvendes.

Vi vil i løbet af workshoppen komme ind på følgende:

 • Journalisering
 • Notatpligt
 • Referatskrivning
 • Tjenstlige tiltag.

Workshoppen faciliteres af konsulenter fra HR i Psykiatristaben.

 

fysisk

Det gode og lærerige uddannelsesmiljø for elever og studerende i Psykiatrien

Ledige pladser

Formål:
Denne workshop er en del af Psykiatriens koncept for onboarding af hhv. nye funktionsledere og nye afdelingsledere og omhandler, hvordan vi skaber det gode og lærerige uddannelsesmiljø for elever og studerende.

Målgruppe:
Denne workshop henvender sig til nye funktionsledere og  nye afdelingsledere i Psykiatrien. Ledere, der har brug for et brush up inden for dette emne, kan også tilmelde sig.

Indhold:
På dette to timers kursus introduceres til uddannelsesopgaven. Fokus på kurset er funktionslederens rolle og ansvar for at medvirke til skabelse af det gode og læringsrige uddannelsesmiljø.

Uddannelsesopgaven skitseres - hvor mange og hvilke typer af elever og studerende er der i Psykiatrihospitalet. Der vil særligt blive relateret til Social- og sundhedsassistentuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen, da de udgør en meget stor del af de uddannelsessøgende.

Dernæst drøftes det fælles ansvar mellem funktionsleder og vejledere om varetagelse af uddannelsesopgaven i det enkelte afsnit

Der vil bl.a. blive inddraget aspekter om funktionslederens rolle i forhold til  praksisfællesskabet, vejledningsopgaverne, dannelsesopgaven og samarbejdet med uddannelsesansvarlig sygeplejerske.

Læringsmål:

 • Kendskab til Psykiatrihospitalets uddannelsesopgave.
 • Funktionslederens rolle og ansvar for den lokale uddannelsesopgave.

Undervisere:
Uddannelsesansvarlige sygeplejersker, Psykiatristaben.

Workshoppen afvikles samme dag som workshoppen om Ledelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

 

fysisk