Formål:
Dette webinar er en del af Psykiatriens koncepter for onboarding af hhv. nye funktionsledere og nye afdelingsledere, og omhandler dine opgaver som leder i de situationer, hvor patienten har indgivet en klage eller fremsætter anmodning om aktindsigt i sin patientjournal.

Kurset afvikles virtuelt som et webinar. 

Målgruppe:
Dette webinar henvender sig til nye funktionsledere og  nye afdelingsledere i Psykiatrien. Funktionsledere, der har brug for et brush up inden for dette emne, kan også tilmelde sig.

Indhold:
Som funktionsleder vil en af dine opgaver bl.a. være at varetage klager og henvendelser fra patienter, pårørende eller andre. Det kan eksempelvis være en patient, der har indgivet en klage over behandlingen til Styrelsen for Patientklager eller en patient, der har henvendt sig til afsnitsledelsen vedrørende forholdene på afsnittet.

Kurset vil give dig en forståelse for, hvilke klagemuligheder en patient har, samt hvordan disse i nogen sammenhænge også kan lappe ind over hinanden. 

 Udover behandling af klager og henvendelser vil du som funktionsleder opleve at modtage anmodninger om aktindsigt i journalen fra patienter eller andre. Der gælder særlige lovkrav til opfyldelse af anmodninger om aktindsigt i patientjournaler, og kurset vil give dig et overblik heri.

Der vil i undervisningen indgå konkrete cases til at belyse emnerne.

Underviser:
Specialkonsulent Sille Boddum fra Psykiatristaben.

By Dato Tid Sted Tilmeldingsfrist Ledige Pladser
02.05.2024
09.00
25.04.2024 0 / 25

Relaterede kurser

Den gode proces i en personalesag – sygefravær og chikane

Ledige pladser

Formål:
Denne workshop er en del af Psykiatriens koncepter for onboarding af hhv. nye funktionsledere og nye afdelingsledere og omhandler den gode proces i en personalesag.

Målgruppe:
Denne workshop henvender sig til nye funktionsledere og  nye afdelingsledere i Psykiatrien. Ledere, der har brug for et brush up inden for dette emne, kan også tilmelde sig.

Indhold:

 Workshoppen omhandler, hvordan en god proces ser ud i en personalesag, særligt med henblik på sygefravær og chikane.

Vi vil i løbet af workshoppen komme ind på følgende:

 • Journalisering
 • Notatpligt
 • Referatskrivning
 • Sygefraværsprocessen
 • Modregning ved manglende opfølgning i sygefraværssager/sygedagpengerefusion.

Workshoppen faciliteres af konsulenter fra HR i Psykiatristaben.

fysisk

Den svære samtale ved tjenstlige sager

Ledige pladser

Formål:
Denne workshop er en del af Psykiatriens koncepter for onboarding af hhv. nye funktionsledere og nye afdelingsledere og omhandler, hvordan man afholder tjenstlige samtaler.

Målgruppe
Denne workshop henvender sig til nye funktionsledere og  nye afdelingsledere i Psykiatrien. Ledere, der har brug for et brush up inden for dette emne, kan også tilmelde sig.

Indhold/Program
Workshoppen omhandler, hvordan en tjenstlig samtale bedst muligt håndteres, herunder hvilke tjenstlige tiltag, der kan anvendes.

Vi vil i løbet af workshoppen komme ind på følgende:

 • Journalisering
 • Notatpligt
 • Referatskrivning
 • Tjenstlige tiltag.

Workshoppen faciliteres af konsulenter fra HR i Psykiatristaben.

 

fysisk

Det gode ansættelsesforløb samt introduktion til Emply og Silkeborg Data

Ledige pladser

Formål:
Denne workshop er en del af Psykiatriens koncepter for onboarding af hhv. nye funktionsledere og nye afdelingsledere og omhandler ansættelsesprocessen.

Målgruppe:
Denne workshop henvender sig til nye funktionsledere og  nye afdelingsledere i Psykiatrien. Ledere, der har brug for et brush up inden for dette emne, kan også tilmelde sig.

Indhold:
Workshoppen omhandler ansættelsesprocessen, herunder rekruttering, referenceindhentelse samt indhentelse af børne- og straffeattester. Workshoppen omhandler desuden introduktion til EMPLY og Silkeborg Data, herunder følgende:

 • Tilgang til personalesager og arkivering af dokumenter på personalesager, samt oprettelse af brev via brevskabelon.
 • Indhentning af oplysninger om medarbejdernes sygefravær og andet fravær; herunder oversigt over medarbejdere, som jf. regionens sygefraværspolitik skal indkaldes til opfølgende  sygefraværssamtalesamtale.
 • Oprettelse af medarbejdere i forbindelse med ansættelser.

Workshoppen faciliteres af konsulenter fra HR i Psykiatristaben. 

fysisk