Anders er ledende overlæge med passion for uddannelse og læring. Så da han fik mulighed for at vejlede læger i deres uddannelsesforløb, greb han chancen.

Anders vil inspirere andre

Anders' motivation for få uddannelsesansvar udspringer af et ønske om at inspirere sine kolleger og hjælpe dem med at udnytte deres potentiale. Han sætter særligt pris på at vise kommende læger, hvor spændende et speciale psykiatri er.

”Psykiatri handler om mennesker, som ofte har svært komplekse problemer, så der er brug for, at vi er nysgerrige på, hvad der skal til for at hjælpe dem,” siger Anders og tilføjer:

”Der, hvor stillingen særligt giver mig noget, er, når vi får yngre læger til at blive nysgerrige og reflektere over deres forståelse for sig selv i et sundhedsvæsen og et samfund. Det giver mig en glæde at stimulere andre mennesker til at reflektere over deres position.”

Givende at arbejde med unge mennesker

Som ledende overlæge med uddannelsesansvar skal Anders sikre læringsmiljøet i afdelingen samt videreuddannelsen af yngre læger.

Det indebærer blandt andet at udarbejde uddannelsesplaner og afholde ansættelsessamtaler, men også at arbejde for at skabe en dynamisk afdeling, hvor medarbejderne trives i deres arbejde.

"Det er virkelig givende at arbejde med unge mennesker, som vil deres fag, og være med til at skabe interessante, faglige debatter".

Kurser klæder på

Som ledende overlæge med uddannelsesansvar bliver du en del af et team med andre uddannelsesansvarlige overlæger og de uddannelseskoordinerende yngre læger, som samarbejder om at skabe fundamentet for fremtidens speciallæger i Psykiatrien.

En af vejene til at blive ledende overlæge med uddannelsesansvar er via uddannelse. Kursernes formål er at give overlægen redskaber til at kunne varetage funktionen og rollen på et højt fagligt niveau.

”Generelt synes jeg, at der findes mange spændende kurser og uddannelser, som giver gode karriereudviklingsmuligheder for overlæger i Psykiatrien,” siger Anders.

Autodidakt vej til uddannelsesansvaret

Anders’ vej til at blive ledende overlæge med uddannelsesansvar var dog autodidakt.

Han havde bare lyst til at arbejde med unge mennesker, inspirere og stimulere til selvstændig tænkning – og dermed være med til at udvikle dygtige psykiatere. Så da stillingen blev ledig der, hvor han allerede var overlæge, greb han muligheden. Han anbefaler andre, der har det på samme måde, til at prøve kræfter med det.

"Det gælder om ikke at holde sig tilbage. Tvivler du på, om du er god nok, eller om du tør springe ud i det, så er det netop sådan en som mig og mine kolleger, du skal tale med," siger Anders og fortsætter:

"Så kan vi hjælpe med at vurdere, om du matcher de krav, der stilles til en overlæge med uddannelsesansvar og finde ud af, hvad din motivation er i forhold til at inspirere andre."

Relevante kurser

Uddannelsesansvarlige overlæger - kursus i at varetage funktionen og rollen som uddannelsesansvarlig overlæge

Ledige pladser

Formål
Formålet er, at den uddannelsesansvarlige overlæge bliver uddannet til at varetage funktionen og rollen som uddannelsesansvarlig overlæge.

Målgruppe
Uddannelsesansvarlige overlæger

Kursusbeskrivelse
Kurset er bygget op med høj deltageraktivitet, hvor der veksles mellem teori, diskussioner og gruppearbejde. Der lægges vægt på, at der bliver delt erfaringer, deltagerne imellem. Der sættes fokus på, hvordan lærings- og kompetencevurderingsstrategier udarbejdes og udmøntes i praksis. Der arbejdes med at styrke deltagernes evne til at kunne gennemføre konkrete udviklingsprojekter indenfor den lægelige videreuddannelse. 

Deltagerne får opdateret viden om den lægelige videreuddannelsen.

 • Styrke deltagernes teoretiske og praktiske viden om medicinsk pædagogisk med henblik på opbygning og implementering af effektiv uddannelse og et positivt uddannelsesmiljø på afdelingsniveau.
 • Der sættes fokus på, hvordan lærings- og kompetencevurderingsstrategier udarbejdes og udmøntes i praksis.
 • Styrke deltagernes forudsætninger for at udarbejde og sikre kvaliteten af uddannelsesprogrammer og individuelle uddannelsesplaner til brug for den lægelige videreuddannelse på afdelingsniveau.
 • Styrke deltagernes kompetencer i at anvende kollegial feedback og supervision af vejledere i afdelingen.
 • Styrke og udvikle UAO'ernes personlige lederskab og evne til at stå i spidsen for forandring på uddannelsesområdet i egen afdeling i samarbejde med ledende overlæger, kolleger på tværs af professioner og i uddannelsesteamet.

Samlet varighed: 7 kursus dage fordelt på 3 moduler

Se mere om kurset her
Kurset afholdes af Region Nordjylland
Kursus for uddannelsesansvarlige overlæger - Region Nordjylland

fysisk

Master i medicinsk pædagogik

Ingen pladser - tilmeld venteliste

Formål
Formålet er at prioritere uddannelse i de psykiatriske specialer ved at løfte de ledende overlæger med uddannelsesansvar (LOU) og erfarne vejledere ift. uddannelsesviden og kompetencer.

Målgruppe  
Masteren kan søges af LOU'er og UAO'er, som har stor interesse i at løfte Lægelig Videreuddannelse i Psykiatrien i RM. Hvis du ikke allerede er LOU/UAO'er, forventes det på sigt, at du har lyst til at være LOU/UAO, hvor du vil fortsætte med at arbejde ind i at udvikle læringsmiljøet i Psykiatrien. Foruden at have viden om læring og undervisning, er der også krav til dit kendskab til statistik (du kan test dig selv på dette link, og se de korrekte svar her). Under uddannelsen vil du komme til at indgå i et tværregionalt uddannelsesnetværk med henblik på videns- og erfaringsdeling.

Indhold
Masteruddannelsen vil foregå på Maastricht Universitet og er en deltidsuddannelse på 2 år fra forår 2023-2025. Uddannelsen er struktureret af blandet fremmøde på campus i Maastricht samt onlineundervisning. Der er tale om en master, hvor uddannelsesopgaverne skal løses parallelt med det kliniske arbejde.

Ansøgning
Psykiatrien i Region Midtjylland kan sende mellem 1-2 kandidater afsted på uddannelsen. Kandidaten udvælges på baggrund af en motiveret ansøgning, hvori vedkommende beskriver, hvorfor de vil uddannelsen og hvad de ser, at de kan bruge uddannelsen til i deres afdeling, i Psykiatrien, i Videreuddannelsesregion Nord samt i netværket på tværs af regionerne m.m.

OBS: Ansøgning skal afklares med nærmeste leder.

Uddannelsen udbydes hvert andet år, hvor man kan sende en ansøgning. Egnede kandidater indkaldes til en samtale. Psykiatrien betaler uddannelsen, kursusgebyr, rejseudgifter mv. der er tilknyttet uddannelsen via de centrale kompetencemidler, men der kompenseres ikke for fravær. Den udvalgte kandidats egen afdeling vil betale løn under fravær. 

Ansøgning: Skal afklares med nærmeste leder.

fysisk

Planlægning af undervisning

Ledige pladser

Hvordan planlægger og strukturer jeg et undervisningsforløb, før det foregår?

Hvilke overvejelser er væsentlige for, at mit undervisningsforløb går som planlagt og efter hensigten?

Det er måske første gang, du skal planlægge et undervisningsforløb for en gruppe eller et hold (f.eks. elever/studerende, kolleger, patienter), eller du har prøvet det nogle gange før. Du er usikker på, hvordan du kommer i gang med planlægningen eller mangler redskaber.

Dette kursus er for dig, der er eller skal i gang med at planlægge undervisningsforløb for grupper. Kurset kan hjælpe med at systematisere dine overvejelser samt inspirere dig til at udvikle din måde at planlægge undervisning på. Kurset giver dig mulighed for at arbejde med en konkret situation eller case fra din egen praksis og hjælpe dig til at tænke nye muligheder ind. 


Målgruppe

Alle, der skal planlægge undervisningsforløb for grupper (f.eks. kurser, undervisning, temadage, workshops mm.) 


Formål
At udvikle dine kompetencer til planlægge undervisningsforløb for grupper.

Mål

 • At du opnår forståelse for voksnes læring og motivation som baggrund for at planlægge læringsforløb 
 • At du opnår kendskab til konkrete redskaber, der hjælper til at strukturere, indkredse og evaluere praktiske, pædagogiske og didaktiske overvejelser i din planlægning af undervisning 
 • At du opnår forudsætninger for at planlægge dine egne undervisningsforløb 

 Indhold og metode

 • Hvad er voksenlæring, motivation og didaktik?
 • Hvilke elementer er væsentlige for planlægningen af det gode læringsforløb
 • Redskaber og tips og tricks til planlægning af undervisningsforløb
 • Casearbejde med udgangspunkt i redskaberne

Der vil være en vekselvirkning mellem præsentation af teori, konkrete eksempler og erfaringsudveksling.

 

Undervisere:

Fra Center for Kompetenceudvikling:

Sundhedsfaglig specialkonsulent Rikke Willemoes

Sundhedsfaglig uddannelseskonsulent Lene Søgaard Kristensen


Forberedelse:

Forud for kurset forventes du at have læst afsnittet i Det Gode Læringsforløb om Kursusudvikleren: Det gode læringsforløb - Medarbejder.rm.dk


På dette kursus arbejder du med planlægningen og rammen forud for et undervisningsforløb – ikke selve formidlingen af og processen i undervisning.   

Kurset suppleres af Facilitering i undervisning og formidling som fokuserer på selve undervisningsprocessen samt din rolle som underviser - se link: Facilitering i undervisning og formidling.
Kurserne kan tilgås enkeltvis og uafhængigt af hinanden. 
Dog opnås der en samlet rabat på 250 kr. ved tilmelding på begge kurser. Dette vil ikke fremgå ved tilmeldingen men først ved afregningen af kurset. Du tilmelder dig blot begge kurser på almindelige vilkår, og vi sørger for, at der opkræves 250 kr. mindre.

Prisen inkluderer morgenkaffe og eftermiddagskaffe med brød samt en frokostsandwich.


Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb, og vi forbeholder os ret til at opkræve det fulde kursusgebyr.

fysisk

Facilitering i undervisning og formidling

Ledige pladser

Hvordan kan du involvere deltagerne i læringsprocessen og inddrage deres viden og erfaring?

Formål
At udvikle dine kompetencer som faciliterende underviser, så du kan undervise og formidle mere deltager- og procesorienteret og styre indhold, proces og form frem mod målet – læringsudbyttet.

 • Du vil få viden om facilitering og den faciliterende undervisers rolle
 • Du vil få metoder med hjem, som du kan gøre brug af ved din næste undervisning ift. deltagerinvolvering og involverende læringsprocesser
 • Du vil få viden og ideer til at tackle udfordringer og dilemmaer 

Målgruppe
Alle, der har eller skal undervise grupper.

Indhold
God facilitering kræver, at du har en værktøjskasse, der bakker op om det faglige indhold, og at du har viden om, hvornår du skal trække hvilke metoder op ad kassen, så du skaber værdi og mening for deltagerne. Du bliver præsenteret for involverende læreprocesser, som du arbejder med på kurset.  

Der arbejdes med at sætte rammen, styre en forsamling, styre spørgsmål, facilitere gruppearbejde og at etablere læringsfællesskaber.

Der bliver mulighed for at drøfte udfordringer og dilemmaer i undervisning og dermed refleksioner over underviserens rolle i disse situationer.

Forberedelse
Obligatorisk litteratur – bør læses på forhånd:

Ib Ravn; Den Faciliterende underviser. Kapitel 3. At åbne ballet.  (litteratur bliver tilgængelig sammen med velkomstbrev).

Underviser
Helle Østergaard, underviser og chefkonsulent

Kurset supplerer Planlægning af undervisning, som fokuserer på forberedelse og planlægning af undervisning - se link: Planlægning af undervisning
Kurserne kan tilgås enkeltvis og uafhængigt af hinanden. Dog opnås der en samlet rabat på 250 kr. ved tilmelding på begge kurser. Dette vil ikke fremgå ved tilmeldingen men først ved afregningen af kurset. Du tilmelder dig blot begge kurser på almindelige vilkår, og vi sørger for, at der opkræves 250 kr. mindre.

Prisen inkluderer morgenkaffe og eftermiddagskaffe med brød samt en frokostsandwich.

 

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb, og vi forbeholder os ret til at opkræve det fulde kursusgebyr.

fysisk