Anna er sygeplejerske i Retspsykiatrien og står til dagligt i mange sygeplejefaglige dilemmaer. Der hjælper den viden, hun har fået fra kurser i psykopatologi.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Fundamentet for fagligheden

Anna er nyuddannet og har arbejdet på et sengeafsnit i Retspsykiatrien, siden hun blev færdig som sygeplejerske. Hun sætter pris på relationsarbejdet og muligheden for at se en udvikling hos patienterne. Anna vil gerne lære fra sig og vise andre, hvor spændende det er at arbejde i Retspsykiatrien, derfor er hun klinisk vejleder for de sygeplejerskestuderende, der er i praktik på afdelingen. 

Som nyuddannet har det betydet meget for Anna, at hun har kunne tage kurserne Psykopatologi 1 og 2, der ligger som fundamentet under hendes faglighed i afdelingen.

Relevante kurser

Psykopatologi for Psykiatrien - Niveau 1

Ledige pladser

Kurset er udelukkende for medarbejdere ansat i Psykiatrien i Region Midtjylland

Målgruppe
Medarbejdere i Psykiatrien i Region Midtjylland med begrænset erfaring (0,5-2 år) inden for følgende faggrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere samt psykologer med mindre end et års klinisk erfaring. 

Formål
At give deltagerne viden om psykiske sygdomme med henblik på at kunne aflæse sygdomstegn og forstå patienten.

Undervisningen tager derfor afsæt i spørgsmålene:

 • Hvad sker der rent faktisk i sygdomsforløbet?
 • Hvordan kan man forstå patienten?


Indholdet i undervisningen består af en bred introduktion til psykiske sygdomme med gennemgang af følgende emner:

 • Diagnosesystemet ICD-10
 • Angst, skizofreni, personlighedsforstyrrelser og affektive lidelser
 • Biologiske, psykoterapeutiske og socialpsykiatriske behandlingsmetoder.
  Herunder præcisering af hvilke kognitive metoder, som vil være relevante for de enkelte lidelser.
 • Kortfattet redegørelse for karakteristika i forbindelse med misbrug; desuden integreres misbrugsaspektet i forbindelse med gennemgang af de enkelte lidelser
 • Specialisering eller postnummerpsykiatri? En kortfattet gennemgang af udviklingen inden for organiseringen af psykiatrien med fokus på den aktuelle situation i Danmark på baggrund af et kort rids over udviklingen gennem tiden.

Arbejdsformen er formidling af grundlæggende viden vedrørende kursets emner. I forbindelse med teorigennemgangen får deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og undersøge eksempler fra egen praksis.

Tilmelding er bindende

Vi gør opmærksom på, at ved afmelding efter tilmeldingsfristen bliver afdelingen afkrævet et administrationsgebyr på 1500 kr.

Dette gælder både ved afmelding til kurset og ved intern omfordeling af pladsen til en anden medarbejder.

fysisk

Psykopatologi for Psykiatrien - Niveau 2

Ledige pladser

Kurset er udelukkende for medarbejdere ansat ved Psykiatrien i Region Midtjylland

Målgruppen er medarbejdere i psykiatrien med nogen erfaring inden for følgende faggrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere. Derudover har ikke autoriserede psykologer, med behov for en bred og solid viden på området, mulighed for at deltage.

Kurset er også henvendt til medarbejdere i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, som er ansat i et ungeafsnit.
Det forudsættes, at deltagerne har en viden svarende til undervisningen på Psykopatologi, niveau 1.Formål
At give deltagerne en nuanceret viden om psykiske sygdomme med henblik på at kunne aflæse sygdomstegn og foretage en faglig vurdering af relevante handlemuligheder.

Undervisningen tager derfor afsæt i spørgsmålene:

 • Hvad sker der rent faktisk i sygdomsforløbet?
 • Hvordan kan man forstå patienten?

Indholdet i undervisningen bygger oven på det, der svarer til Niveau 1 med viden, der uddyber og nuancerer og med gennemgang af supplerende sygdomskategorier.

Undervisningen er bygget op omkring følgende emner:

 • Diagnosesystemet ICD-10
 • Skizofreni og affektive lidelser
 • Personlighedsforstyrrelse og selvskade
 • Infantil autisme og Asperger
 • Dobbeltdiagnose
 • Transkulturel psykiatri


Arbejdsformen er formidling af viden med mulighed for inddragelse af spørgsmål og cases.

Hjemmeopgave: Deltagerne bliver inden undervisningen stillet en hjemmeopgave med opfordring til at indsende spørgsmål og eksempler på symptomer, der kan være vanskelige at forstå.

Tilmelding er bindende

Vi gør opmærksom på, at ved afmelding efter tilmeldingsfristen bliver afdelingen afkrævet et administrationsgebyr på 1500 kr.

Dette gælder både ved afmelding til kurset og ved intern omfordeling af pladsen til en anden medarbejder.

fysisk

Klinisk vejleder for sygeplejestuderende

Ledige pladser

Formål
Som klinisk vejleder, kan du kvalificere og udvikle dit arbejde med den kliniske undervisning, så du får mere energi og kvalitet i dit arbejde som klinisk vejleder. 

Målgruppe
Det er relevant for alle faggrupper, der arbejder med vejledning af studerende, kursister og kollegaer

Indhold
Der tages udgangspunkt i både dialogbaseret undervisning og studieøvelser i tværfaglige studiegrupper. Undervisningen sætter fokus på dit arbejde med dine erfaringer, og indholdet er fordelt mellem henholdsvis din målgruppes mulige læreprocesser samt planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af vejledning.

Du arbejder med:

 • Pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning
 • Underviser- og vejlederprofessionalitet
 • Kliniske undervisnings- og læreprocesser
 • Læringsmiljø i klinisk undervisning
 • Vejledning og bedømmelse

Samlet varighed: cirka 12 mødegange

Kurset udbydes af  VIA University College. Du kan via nedenstående link se, hvornår næste kursus afvikles, og hvordan du tilmelder dig. 

Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professioner | VIA

 

fysisk