Kurset er udelukkende for medarbejdere ansat ved Psykiatrien i Region Midtjylland

Målgruppe
Sygeplejersker med nogen erfaring og psykologer med behov for en bred og solid viden på området. Det forudsættes, at deltagerne har en grundlæggende viden svarende til undervisningen på Psykopatologi, niveau 1. Kurset er dermed ikke målrettet sygeplejesker eller psykologer med specialuddannelse eller mange års erfaring i Psykiatrien.

Formål
At give deltagerne en nuanceret viden om psykiske sygdomme med henblik på at kunne aflæse sygdomstegn og foretage en faglig vurdering af relevante handlemuligheder.

Undervisningen tager derfor afsæt i spørgsmålene:

  • Hvad sker der rent faktisk i sygdomsforløbet?
  • Hvordan kan man forstå patienten?

Indholdet i undervisningen bygger oven på det, der svarer til Niveau 1 med viden, der uddyber og nuancerer og med gennemgang af supplerende sygdomskategorier.

Undervisningen er bygget op omkring følgende emner:

  • Diagnosesystemet ICD-10
  • Skizofreni og affektive lidelser
  • Personlighedsforstyrrelse og selvskade
  • Infantil autisme og Asperger
  • Dobbeltdiagnose
  • Transkulturel psykiatri


Arbejdsformen er formidling af viden med mulighed for inddragelse af spørgsmål og cases.

Hjemmeopgave: Deltagerne bliver inden undervisningen stillet en hjemmeopgave med opfordring til at indsende spørgsmål og eksempler på symptomer, der kan være vanskelige at forstå.

Tilmelding er bindende

Vi gør opmærksom på, at ved afmelding efter tilmeldingsfristen bliver afdelingen afkrævet et administrationsgebyr på 1500 kr.

Dette gælder både ved afmelding til kurset og ved intern omfordeling af pladsen til en anden medarbejder.

By Dato Tid Sted Tilmeldingsfrist Ledige Pladser
12.12.2023
13.12.2023
14.12.2023
09.00
09.00
09.00
Horisont Hotel & Konference 07.11.2023 0 / 20
09.12.2024
10.12.2024
11.12.2024
09.00
09.00
09.00
Horisont Hotel & Konference 04.11.2024 0 / 20
03.06.2024
04.06.2024
05.06.2024
09.00
09.00
09.00
Horisont Hotel & Konference 29.04.2024 0 / 20
08.04.2024
09.04.2024
10.04.2024
09.00
09.00
09.00
Horisont Hotel & Konference 04.03.2024 0 / 20
Silkeborg 23.09.2024
24.09.2024
25.09.2024
09.00
09.00
09.00
Scandic Silkeborg 19.08.2024 0 / 20