Funktionelle lidelser er karakteriseret ved, langvarige fysiske symptomer, som ikke kan tilskrives en kendt, veldefineret somatisk eller psykiatrisk lidelse.
Det vurderes, at ca. 10 % af befolkningen har en funktionel lidelse i en sådan grad, at deres livskvalitet er påvirket.
Mennesker med funktionelle lidelser ses ofte inden for såvel sundhedsvæsenet som det kommunale social- og arbejdsmarkedssystem. Der kan være tale om mennesker i en meget svær og kompleks situation, og der er ofte behov for en koordineret indsats og samarbejde mellem flere instanser og faggrupper.
Som noget helt nyt i Danmark indlægges særlige patientgrupper med funktionelle lidelser til højtspecialiseret rehabilitering på Hammel Neurocenter.
Som kursist på dette kursus vil du blive præsenteret for disse nye erfaringer.Form
Kurset vil løbende veksle mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og case-eksempler.
Under hele kurset medinddrages kursisternes egne refleksioner og erfaringer i plenum.Indhold

  • ·  Aktuel viden om funktionelle lidelser - bl.a. definition, årsager, behandling og forebyggelse
  • ·  Introduceret til grundprincipperne i behandling og rehabilitering
  • ·  Metoder og redskaber- hvad kan anvendes, og hvordan kan det overføres til daglig praksis?
    Metoder fra ACT (Acceptance and Commitment  Therapy), kognitiv terapi, MBSR (Mindfulnessbaseret stressreduktion), håndtering af hverdagsliv/energiforvaltning og GET (Graded Exercise Therapy) introduceres
  • ·  Indsigt i faggruppernes særlige roller og opgaver samt det fremtidige arbejde


Niveau
Kurset sigter mod at give deltagerne en grundig basal viden om funktionelle lidelser.
Der kræves ingen forudgående viden, men det vil være en fordel, at kursisterne i deres daglige arbejde møder mennesker med funktionelle lidelser.

 

Læs mere i den vedhæftede pdf-fil.

Du kan se hele vores kursuskatalog her: Kursuskatalog
Info og tilmelding