Formål
Formålet er at prioritere uddannelse i de psykiatriske specialer ved at løfte de ledende overlæger med uddannelsesansvar (LOU) og erfarne vejledere ift. uddannelsesviden og kompetencer.

Målgruppe  
Masteren kan søges af LOU'er og UAO'er, som har stor interesse i at løfte Lægelig Videreuddannelse i Psykiatrien i RM. Hvis du ikke allerede er LOU/UAO'er, forventes det på sigt, at du har lyst til at være LOU/UAO, hvor du vil fortsætte med at arbejde ind i at udvikle læringsmiljøet i Psykiatrien. Foruden at have viden om læring og undervisning, er der også krav til dit kendskab til statistik (du kan test dig selv på dette link, og se de korrekte svar her). Under uddannelsen vil du komme til at indgå i et tværregionalt uddannelsesnetværk med henblik på videns- og erfaringsdeling.

Indhold
Masteruddannelsen vil foregå på Maastricht Universitet og er en deltidsuddannelse på 2 år fra forår 2023-2025. Uddannelsen er struktureret af blandet fremmøde på campus i Maastricht samt onlineundervisning. Der er tale om en master, hvor uddannelsesopgaverne skal løses parallelt med det kliniske arbejde.

Ansøgning
Psykiatrien i Region Midtjylland kan sende mellem 1-2 kandidater afsted på uddannelsen. Kandidaten udvælges på baggrund af en motiveret ansøgning, hvori vedkommende beskriver, hvorfor de vil uddannelsen og hvad de ser, at de kan bruge uddannelsen til i deres afdeling, i Psykiatrien, i Videreuddannelsesregion Nord samt i netværket på tværs af regionerne m.m.

OBS: Ansøgning skal afklares med nærmeste leder.

Uddannelsen udbydes hvert andet år, hvor man kan sende en ansøgning. Egnede kandidater indkaldes til en samtale. Psykiatrien betaler uddannelsen, kursusgebyr, rejseudgifter mv. der er tilknyttet uddannelsen via de centrale kompetencemidler, men der kompenseres ikke for fravær. Den udvalgte kandidats egen afdeling vil betale løn under fravær. 

Ansøgning: Skal afklares med nærmeste leder.

Info og tilmelding