Uddannelsen er for dig, der arbejder med ældre med anden etnisk oprindelse end dansk.

Uddannelsen består af fire moduler.

Modul 1: Kulturmødet
Modul 2: Sygdomssymptomer hos den ældre patient
Tavshedspligt og Oplysningsret
Modul 3: Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde
Metoder til inddragelse af den ældre og dennes pårørende
Modul 4: Implementering i egen praksis via den narrative tilgang

Fokus for dette kursus er forståelse for den ældre med minoritetsbaggrund. Ønsker du at udbygge din viden om og forståelse for ældre med minoritetsbaggrund og samtidig dele viden og erfaringer på tværs af faggrupper?
Vil du arbejde med at højne kvaliteten i behandlingen af ældre med minoritetsbaggrund?
Så er uddannelsen noget for dig!

Uddannelsen henvender sig til alle faggrupper af sundhedsprofessionelle i regionalt- og kommunalt regi samt til privat ansatte.

Formålet med uddannelsen
• at give deltagerne kompetencer til at møde ældre med minoritetsbaggrund på en måde, så de opnår større lighed i sundhed på tværs af fag- og sektorgrænsen.
• at styrke inddragelse og sammenhængende behandling af den ældre med minoritetsbaggrund på tværs af sektorer gennem fælles uddannelse og erfaringsudveksling


Overordnede læringsmål
• at deltageren kan forstå og analysere rammer, strukturer, kultur og processer, der har betydning for minoritetsældres møde med sundhedsvæsenet
• at deltageren får viden om grundlæggende geriatri
• at deltageren får viden om jura ift. tavshedspligt og videregivelse af informationer
• at deltageren opnår forståelse for patientperspektivet i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde og kan anvende denne forståelse til at inddrage den ældre med minoritetsbaggrund og dennes pårørende
• at deltageren efter endt uddannelse har udviklet sin praksis således, at den understøtter minoritetsældres sundhed i endnu højere grad end før uddannelsen.

Forberedelse
Der skal påregnes tid til forberedelse både før og efter modulerne for eksempel i form af læsning af litteratur og mindre opgaver.
På modulets sidste dag inviteres ledere/kolleger med.

Forplejning
Morgenkaffe/te med brød, frokost og eftermiddagskaffe/te med kage.

Myriam fortæller om sit liv i Danmark og nogle af de udfordringer, hun har haft gennem årene.

Hun er 67 år og kom til Danmark i år 2000. Se videoen med Myriam her