Formål
Kursets formål er at berede dig til at handle hurtigt og hensigtsmæssigt i tilfælde af brand, gennem kendskab til alarmeringsprocedurer, patienthåndtering og betjening af brandslukningsmateriel. Derudover at tilskynde til overholdelse af reglerne for forebyggelse.

Målgruppe
Alle medarbejdere i Psykiatrien skal gennemgå Brandskolepakken. Brandskolepakken består af et e-læringskursus samt et hands-on kursus. E-læringskurset skal være bestået for at kunne deltage. 

Kurset har en varighed af 2 timer.

Kurserne i brandslukning afvikles forskellige steder rundt om i regionen. Se nedenstående oversigt.

Du kommer direkte ind til tilmelding ved at klikke på bynavn.

Før du tilmelder dig, skal du kontakte din nærmeste leder/vagtplanlægger og aftale hvilken kursusdag, der passer bedst i forhold til arbejdstidsplanen i din afdeling.

 

Der afholdes kurser følgende steder:

 

Aarhus N

Randers (udelukkende for medarbejdere ved Regionspsykiatrien Randers)

Gødstrup

Viborg (vi anbefaler, at medarbejdere fra Skive deltager på disse hold)

Horsens

 

 

Info og tilmelding