Formål
Formålet er, at den uddannelsesansvarlige overlæge bliver uddannet til at varetage funktionen og rollen som uddannelsesansvarlig overlæge.

Målgruppe
Uddannelsesansvarlige overlæger

Kursusbeskrivelse
Kurset er bygget op med høj deltageraktivitet, hvor der veksles mellem teori, diskussioner og gruppearbejde. Der lægges vægt på, at der bliver delt erfaringer, deltagerne imellem. Der sættes fokus på, hvordan lærings- og kompetencevurderingsstrategier udarbejdes og udmøntes i praksis. Der arbejdes med at styrke deltagernes evne til at kunne gennemføre konkrete udviklingsprojekter indenfor den lægelige videreuddannelse. 

Deltagerne får opdateret viden om den lægelige videreuddannelsen.

  • Styrke deltagernes teoretiske og praktiske viden om medicinsk pædagogisk med henblik på opbygning og implementering af effektiv uddannelse og et positivt uddannelsesmiljø på afdelingsniveau.
  • Der sættes fokus på, hvordan lærings- og kompetencevurderingsstrategier udarbejdes og udmøntes i praksis.
  • Styrke deltagernes forudsætninger for at udarbejde og sikre kvaliteten af uddannelsesprogrammer og individuelle uddannelsesplaner til brug for den lægelige videreuddannelse på afdelingsniveau.
  • Styrke deltagernes kompetencer i at anvende kollegial feedback og supervision af vejledere i afdelingen.
  • Styrke og udvikle UAO'ernes personlige lederskab og evne til at stå i spidsen for forandring på uddannelsesområdet i egen afdeling i samarbejde med ledende overlæger, kolleger på tværs af professioner og i uddannelsesteamet.

Samlet varighed: 7 kursus dage fordelt på 3 moduler

Se mere om kurset her
Kurset afholdes af Region Nordjylland
Kursus for uddannelsesansvarlige overlæger - Region Nordjylland