Formål
Når du har gennemført modulet, har du kompetencerne til at vejlede de studerende i praktikken. Du har ligeledes et solidt grundlag for at tilrettelægge de studerendes læring på din arbejdsplads. I forløbet arbejdes der i læringsgrupper med praktiske afprøvninger, dels i undervisningslokalet, men også på din arbejdsplads. 

Målgruppe
Denne uddannelse er for dig, som skal være vejleder for studerende på Sundhedsadministrativ koordinator uddannelsen, og som skal tilrettelægge og varetage den praktiske vejledning af de studerende. Du er enten lægesekretær eller planlægger. 

Indhold
På modulet får du indsigt i forskellige forståelser for læring, herunder læring på arbejdspladsen. Du får endvidere en grundig forståelse for, hvad vejledning er for en størrelse - samt hvilke udfordringer, der kan være heri. Din rolle som vejleder er ligeledes et centralt omdrejningspunkt, hvorfor du også kommer til at arbejde med praktiske vejledningsmæssige færdigheder med afsæt i din egen praksis.

  • Fra lægesekretær/planlægger til vejleder for studerende på Sundhedsadministrativ koordinator uddannelsen
  • Læringsterori
  • Vejledningsdidaktik
  • Arbejdspladsen som læringsrum
  • Vejleders forskellige roller
  • Praktisk vejledning og feedback-redskaber
  • Modstand og motivation
  • Den studerendes udvikling gennem et praktikforløb - hvordan understøtter du det?

Samlet varighed: cirka 11 dage.

Kurset udbydes af VIA University College. Du kan via nedenstående link se, hvornår næste kursus afvikles, og hvordan du tilmelder dig. 

Praktikvejleder sundhedsadministrativ koordinator | VIA