Hvad er en Datanaut?

Som Datanaut lærer du, hvordan du vha. visualiseringsværktøjet Tableau web-edit, omsætter de uendelige mængder data der ligger i regionens store data-univers, til indsigt og værdi for din afdeling. 

Store dele af data i det store dataunivers er samlet og lagt til rette i BI-portalens mange rapporter. Det hænder dog, at der kommer forespørgsler og/eller spørgsmål, som ikke kan besvares eller visualiseres tilfredsstillende i BI-portalens rapporter. En Datanaut lærer, hvordan man - med afsæt i de tilrettelagte datakilder på BI-portalen () - laver datavisualiseringer som ikke findes på BI-portalen. Det kunne fx være noget a la dette afdelingsoverblik.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Datanautuddannelsen er henvendt til personer, som har været på uddannelsen BI-portal Ninja (eller har tilsvarende kompetencer) og gerne vil kunne lave dybere analyser end rapporterne på BI-portalen giver mulighed for, eller skræddersy visninger der bidrager med mere afdelings-specifik indsigt. En Datanaut kan bl.a. (hvis oplysningerne findes i Byg-selv):

- Lave nye nøgletal
- Lave nye grupperinger - fx alderskategorier
- Samle nøgletal fra forskellige dataområder på én visning. Fx i en form for afdelingsoverblik

Indhold

Dag 1:
Dataforståelse - hvordan skal vi forstå det data vi arbejder med?
Introduktion til værktøjet Tableau web-edit
Visualiseringer

Dag 2:
Visualiseringer
Dashboards
Sådan laver du dine egne kategorier og nøgletal

Dag 3:
Visualiseringer

Dag 4:
Hvordan viser man data på den gode måde?
Final Mission Report (svendeprøve)

Hvilke forudsætninger kræver det at deltage på uddannelsen?

Vi forventer at man som deltager på uddannelsen har kendskab til nedenstående elementer (alle elementer er dækket i uddannelsen til BI-portal Ninja):

- Overordnet idé om hvor data kommer fra (det er registreringer i de systemer der bruges i regionen) 
- At der findes forskellige organisationshierarkier (fx SHAK, IOS)
- Overordnet kendskab til niveauerne i SHAK (hospital, overafdeling, afdeling, afsnit)
- Kendskab til BI-portalens produkter (at der findes standardrapporter og fokusrapporter, og hvad disse kan)
- At der i 2019 skete en overgang fra LPR2 til LPR3 og at dette havde betydning for patientdata

På Datanautuddannelsen underviser vi med det udgangspunkt, at ovenstående er kendt stof. 

Hvad lærer man ikke på uddannelsen?

Følgende er ikke en del af kurset

- Hvordan man kobler sig direkte på tabeller i regionens datavarehus 
- Hvordan man kobler/joiner 2 eller flere datakilder. Fx hvordan man tilføjer lokalt vedligeholdte oplysninger i et excel-ark til en datakilde
- Hvordan man tilgår data fra andre kilder end Byg-selv-datasættene. På Datanaut arbejder man udelukkende med Byg-selv-datakilder - dvs. de datasæt der på BI-portalen har dette ikon: 
- Komplekse Tableau-funktioner 

Ønsker man disse kompetencer, henvises til kurset Datahelt.

Er du i tvivl om hvilket kursus der passer til dig og din afdelings behov, så tøv ikke med at kontakte os.

Praktik

Kurset er med fuld forplejning - dvs. morgenbrød, frokost og eftermiddagsservering. Så lad blot madpakken blive hjemme.

Hvis du er nødt til at melde afbud til en eller flere dage, vil vi meget gerne høre fra dig på tlf. +45 2466 8375 eller mail BI-uddannelse@rm.dk, hvor du vil komme i kontakt med uddannelsesteamet administrative blæksprutte, Maja Veronika Nielsen.

Vi afholder ikke undervisningen i it-lokaler, og derfor skal man medbringe sin arbejds-pc, hvis muligt. Har man ikke en bærbar arbejds-pc, så giv besked til BI-kontoret ved tilmelding til uddannelsen, så kan vi sørge for en låne-pc.

 

Hvornår?

Vi planlægger løbende Datanaut-hold, så hold øje med siden her, opret en agent eller få nyheder om hold via BI-kontorets nyhedsbrev.

 

Datanautuddannelsen gennemføres ved minimum 10 deltagere.

 

Oplever du, at der er meget lang ventetid til næste uddannelsesforløb? Meld dig på venteliste på et eller flere hold og skriv derefter til os på BI-uddannelse@rm.dk.

Så vil vi undersøge muligheden for oprettelse af et ekstra hold, hvis der er stor tilslutning herfor.

By Dato Tid Sted Tilmeldingsfrist Ledige Pladser
29.02.2024
01.03.2024
07.03.2024
08.03.2024
09.00
09.00
09.00
09.00
Regionshuset Aarhus, OPA 15 15.02.2024 0 / 15
06.06.2024
07.06.2024
13.06.2024
14.06.2024
09.00
09.00
09.00
09.00
BI-kontoret 23.05.2024 0 / 15