Globetrotter er et ledelsesudviklingsforløb for ledere i Region Midtjylland med mere end to års ledelseserfaring. Der er både hold for ledere af medarbejdere og for ledere af ledere.

Globetrotterforløbet er ikke omfattet af regionens udmelding om tilbageholdenhed omkring uddannelser og konferencer.

Globetrotter er tilrettelagt, så du inspireres af ny viden om ledelse i en kombination med undersøgende og udfordrende dialoger og træning. Dette udvikler dine kompetencer til at forstå og håndtere de aktuelle muligheder og udfordringer Region Midtjylland har og ser ind i. Du får udvidet din tilgang til transformationsopgaven. Indholdet tilrettelægges ud fra det enkelte holds udviklingsønsker. Vi inviterer gæster fra andre ledelsesniveauer og fra andre sektorer til at perspektivere vores læring.

Gennem aktionslæring, dialog og refleksion bliver du bevidst om den lederkapacitet, du allerede har opbygget og bygger oven på, så du kan stå stærkere i din ledelsesopgave. Deltagernes samlede erfaring bringes i spil, og du vil få et stærkt netværk af andre erfarne ledere, der går på tværs af geografi, fag og ledelsesniveauer.

Mange ledere har haft glæde af at være på forløbet sammen med deres ledermakker.

Forløbets opbygning

Forløbet strækker sig over 8 måneder og er opdelt i 3 faser:

  • Entry
  • Fælles læring med en gruppe af erfarne ledere
  • Exit

I Entry-fasen udforsker du dit aktuelle ståsted i forhold til ledelse, den organisatoriske kontekst, du leder i og den udvikling, det kalder på. Rammesætningen for hvad du særligt ønsker at have fokus på i forløbet, sker i samarbejde med en erfaren ledelseskonsulent. Du skal forvente, at Entry-delen vil kræve en indsats på 14-15 timer.

Den fælles del består af tre moduler (internater à 2 dage - i alt 6 dage), plus 2 enkeltdage imellem modulerne. Du skal påregne lidt forberedelse pr. modul.

Dagene mellem modulerne består af træning i Action Learning-grupper samt deltagelse i selvvalgte masterclasses. Derudover får du en coachingsamtale undervejs og en ved slutningen af den fælles del.

I Exit-fasen kortlægger du, hvilke opgaver du nu er kompetent og klar til at varetage, og du skaber dig et overblik over dine videre udviklingsmuligheder.

Tidligere deltagere udtaler:

"Vi har været en blandet flok med mange forskellige perspektiver på transformation. Hvilket nok er det, der skal til for at gå ind i et transformerende mindset sammen. Så meget anbefalelsesværdigt at tage på Globetrotter."

"Jeg har fået en masse ud af at være med på Globetrotter – både i forhold til mig selv som leder, men også i relation til min makker, vores tværgående ledelse på vores hospital, og hvordan man leder op. Det har både været refleksionsmæssigt og med konkrete redskaber, som jeg kan gå hjem og bruge senere."

"Det har været rigtig godt at komme ud og møde kollegaer fra klinikken, når man sidder i de centrale stabe"

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve fuld deltagerbetaling. Der tages forbehold for prisjusteringer.

Info og tilmelding