Formål
At få et kendskab til den maskinlæringsmodel som identificerer indlagte patienter i risiko for at blive bæltefikseret (fokuspatienter).

Målgruppe: 
Sundhedsfagligt personale på psykiatriske sengeafsnit (Afdeling for Psykoser)

Indhold:
Kurset er en videointroduktion til den maskinlæringsmodel, som identificerer nogle af de indlagte patienter i psykiatrien som er i risiko for at blive bæltefikseret inden for 42 timer. Patienter som vurderes at være i risiko for at blive bæltefikseret kaldes ’fokuspatienter’.

I videoen gives en kort introduktion til maskinlæring generelt og styrker og svagheder ved maskinlæring. Derefter gives en mere detaljeret beskrivelse af den specifikke maskinlæringsmodel der anvendes i Region Midtjylland og som identificerer fokuspatienterne. Til sidst vil der være en kort præsentation af de tiltag, der med fordel kan anvendes ved fokuspatienter.

Læringsmål:

  • Hvor mange gange i døgnet bliver fokuspatienterne identificeret af maskinlæringsmodellen?
  • Hvor mange gange må patienterne have været bæltefikseret det sidste år, før de bliver vurderet af maskinlæringsmodellen?
  • Hvor lang tid er en patient fokuspatient?
  • Hvilke planer skal opdateres, når en patient er fokuspatient?
  • Hvorfor må resultaterne fra maskinlæringsmodellen aldrig ’stå alene’, men skal anvendes som et supplement til personalets viden og erfaring?
Info og tilmelding