Formål
Viden til at anvende fælles beslutningstagning i samtalen med patienterne. Det anbefales dog at kurset efterfølges af supplerende træning af samtalen. 

Målgruppe
Kurset henvender sig til læger, sygeplejersker, terapeuter, psykologer og andre klinikere, som har daglig kontakt med patienter.

Indhold
Når fælles beslutningstagning praktiseres har samtalen med patienten en særlig struktur.
Den opbygges over fire faser:

  • valgsnak
  • mulighedssnak
  • præferencesnak
  • og beslutningssnak

og gennem kurset vil denne metode blive trænet.

Læs mere om læringsmål og opbygning af e-læringskurset under "Udvidet beskrivelse"

Gennemførelsestid:
Ca. 40 minutter

Info og tilmelding