Formål
Kurset giver en generel introduktion til begreber og aftalesystemet indenfor arbejdsplanlægning. (uanset hvilket vagtplanlægningssystem der benyttes til opgaveudførelsen). Der trænes i konkret planlægning ud fra relevante case-eksempler. Endvidere styrkes planlæggerens prioritering, kommunikation og beslutningskompetence i forhold til arbejdsplanens konsekvens for trivsel, økonomi og drift. Det sker via relevante dilemma´er.

OBS: Der er også e-læringskurser til arbejdsplanlægning for hhv. yngre læger og overlæger.

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere med ansvar for arbejdsplanlægning og deres ledere. For planlæggere er det obligatorisk, at gennemføre kursets afsluttende prøve. For ledere er kurset frivilligt, men det anbefales at se kursets videomateriale, som indeholder interviews med fokus på organisatoriske vinkler på arbejdsplanlægning. Det anbefales også at gennemgå et par cases og derved forstå kursets læringsmæssige opbygning.

Læringsmål

INTRO TIL VAGTPLANLÆGNING

 • FORSTÅ hvordan vagtplanlægning har konsekvenser for økonomi,
  arbejdsmiljø, patienten
 • FORSTÅ organisatorisk betydning af vagtplanlægning,
  dynamisk planlægning og skemalægning på tværs af faggrupper
 • FORSTÅ opbygningen af aftalesystemet ift. faggrupper. (Sundhedskartel,FOA/HK, læger, overlæger)
 • FORSTÅ sammenhæng mellem aftalesystemet (overenskomster, arbejdstidsregler
  osv.) og vagtplanlægning


OPRETTELSE AF EN VAGTPLAN

 • HUSKE OG FORSTÅ centrale elementer i arbejdstidsreglerne og overenskomster (normperiode, tvungne fridøgn osv.)
 • ANVENDE arbejdstidsregler i vagtplanlægning


ÆNDRING AF EN VAGTPLAN I DRIFT

 • ANALYSERE ændringer i en vagtplan og deraf udlede konsekvenserne
 • ANVENDE arbejdstidsreglerne til beslutningsstøtte
 • DEMONSTRERE brug af arbejdstidsregler til hensigtsmæssige beslutninger i ændringer i vagtplanen
 • ANALYSERE og VURDERE fordele/ulemper ift. arbejdstidsregler ved forskellige valg – og omsætte brugbare arbejdsrutiner i praksis.

Opbygning
Kurset har tre afsnit:

 1. Videobaseret introduktion til rollens som arbejdsplanlægger og til aftaler og regler.

 2. Casebaseret ”spørgsmål/svar” træning i gennemførelse af en ny arbejdsplan – samt ændringer til en plan i drift.

 3. Afsluttende prøve med udgangspunkt i de samme cases – men med krav om korrekt svar.

Gennemførselstid: 2-3 timer

Info og tilmelding