Kurset er udelukkende for medarbejdere ansat på sengeafsnit ved AUH Psykiatrien, Skejby

Målgruppe
Kurset er obligatorisk for nyansatte, vikarer, elever og studerende i psykiatriens sengeafsnit på AUH.

Formål 
Oplæring i alarmsystemet, modul 2

Alarmtelefonen og alarmløb

Indhold
I kurset skal du lære:

  • at teste alarmtelefonen
  • at trykke alarm
  • at få et indblik i alarmsystemet
  • hvilke roller der optræder i et alarmløb
  • hvem der har ansvar for hvad i et alarmløb
  • at benytte fagkald
  • om iværksættelse af nøddrift

Varighed

Kurset består af 7 små videoklip med opsamlende spørgsmål og varer ca. 10 min.

 

Du vil i forbindelse med din ansættelse ved et sengeafsnit på AUH Psykiatrien i Skejby automatisk blive tilmeldt kurset, og du vil modtage en mail med link til afspilning af e-læringskurset.  

By Dato Tid Sted Tilmeldingsfrist Ledige Pladser
10.12.2021
12.00
10.12.2050 0 / 10000