Kurset er udelukkende for psykologer og læger ansat ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling.

PRESENT STATE EXAMINATION.

Kursusbeskrivelse:
Kursets formål er at udvikle deltagernes kompetence til vurdering af psykopatologi ved børne-og ungdomspsykiatriske patienter. Der anvendes Present State Examination - kort version til klinisk brug (PSE). 

Tilmeldte deltagere vil automatisk blive skrevet på venteliste, og kursusafholder vil herefter give besked om deltagelse/ikke deltagelse på holdet senest én uge efter ansøgningsfrist.

Deltagelse skal være godkendt af nærmeste leder.

OBS! Hver kursist skal sørge for at have en patient med. Det er mest hensigtsmæssigt, at patienten deltager ved live PSE interview på kurset, alternativt at kursisten har optaget en video med patienten forinden.

Kursets målgruppe:  Speciallæger, H4 læger, der har afsluttet kursusforløb, specialpsykologer, uddannelsespsykologer, der har afsluttet deres kursusforløb samt læger og psykologer, som ikke er i uddannelsesstillinger.

Info og tilmelding