Kurserne er udelukkende for medarbejdere ansat ved Regionspsykiatrien Midt

Formål
Træningen har til formål at sikre vedligeholdelse af plejepersonalets kompetencer, i såvel kommunikativ deeskalering, skånsom magtanvendelse, frigørelse og bæltefiksering.

Træningen foregår så autentisk som muligt og i samarbejde med kolleger på tværs af sengeafsnittene, ligesom alarmsituationerne foregår i hverdagen.

Målgruppe
Plejepersonale ansat i sengeafsnittene skal deltage i fælles deeskaleringstræning min. én gang årligt.

Undervisningen varer 6 timer og foregår i træningslokaler i Søndersøparken 1.

Den enkelte medarbejder beslutter i samråd med sin afdelingssygeplejerske, hvis der evt. er behov for træning flere gange, fx hvis man er nyansat eller har været fraværende i en længere periode.

Træningen planlægges og varetages af deeskaleringsinstruktørerne fra sengeafsnit.

P.s. Medbring indesko til brug i træningssalen.

By Dato Tid Sted Tilmeldingsfrist Ledige Pladser
Viborg 19.12.2023
08.00
Regionspsykiatrien Midt 12.12.2023 0 / 25