Formål
Formålet er at skabe et overblik over den lægelige uddannelse og de fremtidsmuligheder Psykiatrien tilbyder.

Målgruppe
Alle I-læger ansat i introduktionsuddannelse i Psykiatrien i Region Midtjylland.

Vi opfordrer til, at I-læger deltager i én fællesskabsdag i løbet af deres introduktionsuddannelsen. Fællesskabsdagen bliver afholdt to gange årligt, i maj og oktober måned.

Indhold
Kurset er et heldagskursus, hvor I-læger på tværs af afdelinger får et indblik i Psykiatriens DNA og værdigrundlag samt indsigt i den tilgang til patienter og lægejobbet, som kendetegner Psykiatrien.

Vi håber også at opbygge fællesskaber blandt I-læger på tværs af afdelinger og derigennem skabe et inspirerende arbejds- og uddannelsesmiljø.

Se en tidligere deltagers oplevelser af dagen her:

https://region-midtjylland.23video.com/video/71766476/faellesskabsdag-for-i-laeger-i

Se programmet for dagen under "Udvidet beskrivelse"

Info og tilmelding