Dette kursus er udelukkende for medarbejdere ansat i Regionspsykiatrien Gødstrup.

Formål
At blive introduceret til Team for Selvmordsforebyggelse samt viden om selvmordsrisikovurdering 

Målgruppe
Alle nyansatte i ambulatoriet samt andre relevante

Indhold
Du kan forvente at få viden om:
- Team for Selvmordsforebyggelse, herunder målgruppen for behandling og beskrivelse af et behandlingsforløb.
- Introduktion til selvmordsrisikovurdering ud fra de SFI´er der dokumenteres under i EPJ, jævnfør de nationale retningslinjer på området.

By Dato Tid Sted Tilmeldingsfrist Ledige Pladser
Herning 29.02.2024
02.00
Regionshospitalet Gødstrup 26.02.2024 0 / 12
Herning 25.04.2024
02.00
Regionshospitalet Gødstrup 22.04.2024 0 / 12
Herning 27.06.2024
02.00
Regionshospitalet Gødstrup 24.06.2024 0 / 12