Formål:

Formålet er at give alle nyansatte på tværs af faggrupper og afdelinger en fælles introduktion til Psykiatrien i Region Midtjylland

 

Målgruppe:

Obligatorisk fælles introduktion for alle nyansatte medarbejdere i Psykiatrien.

 

Indhold:

Til introduktionen byder hospitalsledelsen velkommen og præsenterer Psykiatrien som arbejdsplads. Der vil i løbet af dagen være forskellige oplæg om centrale temaer for arbejdet i Psykiatrien. En tidligere patient vil bl.a. holde oplæg om vedkommendes møde med Psykiatrien.

Varighed:

Introduktion varer ca. 6 timer.

 

Dagen er inklusiv forplejning og der vil undervejs være mulighed for interaktion og dialog med oplægsholderne samt mulighed for at mødes og snakke med nye medarbejdere fra andre afdelinger.

Info og tilmelding