Kurserne er udelukkende for medarbejdere ansat ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Kurset afvikles virtuelt, men med fremmøde på egen matrikel (Skejby, Viborg eller Herning).

Se datoer, lokaleoplysninger og virtuelt rum for holdene i "Udvidet beskrivelse."

Vigtigt: Man skal tilmelde sig hvert hold, man ønsker at deltage i.

Formål:

  •  At give nyansatte medarbejdere en basis indføring i psykopatologi inden for de børne- og ungdomspsykiatriske lidelser.

Målgruppe: 

  • Nyansatte ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling med mellemlange og videregående uddannelse.

Indhold:

  • Psykopatologi og symptombillede. Der lægges vægt på, hvordan dette viser sig i den børne- og ungdomspsykiatriske praksis.
  • Udredning, diagnostik og behandling med vægt på deltagernes opgaver. For eksempel observation gennem samtaler, samvær og aktiviteter.
  • Indholdet relateres til relevant komorbiditet og alders- og udviklingstrin i det børne- og ungdomspsykiatriske speciale.