Formål
Formålet er at give indsigt i forskellige former for søvnproblemer samt behandlingsmuligheder indenfor Psykiatrien.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sundhedsfagligt personale, men er åbent for alle med interesse for området.

 

Indhold

Kurset vil omhandle den normale søvn og døgnrytme samt typiske søvnproblemer med hovedvægt på eksempler fra psykiatrien; insomni, hypersomni, døgnrytmeforstyrrelse og utilstrækkelig søvnhygiejne.


Kurset vil også gennemgå Assessment og monitorering af søvn vil blive belyst, samt øvrige søvnforstyrrelser som søvnapnø, narkolepsi, restless legs.

Non- farmakologisk behandling herunder kronoterapi, kognitiv adfærdsterapi ved insomni, afspændingsteknikker, motivationsarbejde og metodernes evidens er hovedfokus, men farmakologisk behandling vil også blive berørt.

Kurset vil veksle mellem oplæg og gruppearbejde med cases.

Kursusledere er: 
Mette Kragh, Ph.D, sygeplejerske, forsker
Henny Dyrberg, specialpsykolog i psykiatri
Begge kursusledere kommer fra Psykiatriens Hus / Afdeling for Depression og Angst, Region Midtjylland

Desuden inddrages eksterne undervisere; speciallæge i neurologi Kristina Svendsen, farmakolog Lene Højmark og Søren Søberg Hansen, Cand. psych., Ph.d. og specialist i psykopatologi.

OBS: Tilmelding bindende fra 14 dage før kursusstart. Det vil sige, at der vil blive opkrævet kursusgebyr, hvis man bliver forhindret i at deltage. 

Info og tilmelding