Excel er et fantastisk værktøj til at behandle og håndtere store datamængder og til at analysere disse data.


Dette kursus er for dig, der er fortrolig med Excel, og som gerne vil gå i dybden med de mere vidtrækkende og avancerede værktøjer. Hovedpunkterne i kurset bliver udvidet brug af opslagsfunktionerne LOPSLAG og VOPSLAG, og de mange muligheder det giver samt en grundig introduktion til Pivottabeller og Pivotdiagrammer. Desuden kommer du til at arbejde med klargøring af data i Excel, samt en introduktion til Makroer.

Se også:

Excel grundlæggende niveau

Excel videregående niveau - formatering og analyse af data

KURSUSBESKRIVELSE


Betinget formatering
Betinget Formatering er et overset, men fantastisk effektivt værktøj til at overskue, overvåge og analysere data. Vi gennemgår nogle af de mange muligheder, der ligger i denne mulighed for dataanalyse.


Klargøring af data i Excel
Når man får data ind i Excel fra forskellige kilder, er disse data ofte ikke anvendelige, fordi de er formateret forkert, er stillet forkert op eller er dubleret. Derfor bliver man nødt til at få disse data klargjort – vasket – for at gøre dem brugbare til analyse i Excel. Vi gennemgår nogle af de værktøjer og måder, man kan vaske data på.


Opslag 
Foruden arbejdet med de grundlæggende funktioner i LOPSLAG (og VOPSLAG) med at hente poster i en database, kommer du bl.a. også til at arbejde med at kombinere og sammenligne lister og lave udtræk fra en database.
Du kommer i det hele taget til at prøve mange af de muligheder, der ligger i brugen af LOPSLAG og VOPSLAG.

Pivottabeller
Vi ser på, hvordan man opbygger, vedligeholder og bruger Pivottabeller til at lave opsummeringer, analyserer og dynamisk belyser data fra forskellige vinkler. Du kommer til at arbejde med forskellige typer af pivottabeller, og du kommer til at løse opgaver, så du bliver fortrolig med brugen af dem.


Pivotdiagrammer
Du lærer at opsætte pivotdiagrammer, så du grafisk kan præsentere dine data. Sammen med Udsnitsværktøjet kan man på den måde få et interaktivt dashboard, der elegant og overskueligt præsentere data fra en pivottabel grafisk.


Makroer
Hvis du ofte udfører den samme opgave i Excel, kan du automatisere opgaven med en makro. En makro er en serie kommandoer og funktioner, der gemmes i en Excel-mappe , og som kan afspilles, når du har brug for at udføre opgaven. Du får en introduktion til makroer, og prøver selv at indspille en makro.

Funktioner
Selvom opslagsfunktionerne er brugbare, er de nogle gange utilstrækkelige. De situationer kan nogle gange løses med brug af funktionerne INDEX og SAMMENLIGN. Du kommer igennem nogle praktiske øvelser til at stifte bekendtskab med disse funktioner.


ARBEJDSFORM
Kurset vil være en vekslen mellem gennemgang og eget arbejde med opgaver.

OBS! Du skal medbringe pc.

UNDERVISER

Frank Jensen
www.freelanceunderviser.dk

Koncernuddannelse er en fællesbetegnelse for uddannelser, kurser, workshops og skræddersyede kurser til medarbejdere med administrative opgaver fx i regionshuse og hospitalsadministrationer i Region Midt.

Se også vores hjemmeside for flere kurser: https://intranet.rm.dk/personale/uddannelse-og-kurser/

 

Tilmelding er bindende efter fristen - også ved sygdom og forudsættes godkendt af ledelsen

Husk at være logget ind på Plan2learn da hold er i Medarbejderkataloget.
Info og tilmelding