Formål
Brug af relevante hjælpemidler ved mobilisering og forflytning af patienter bidrager til lettere og tidligere mobilisering af patienter, hvorved negative konsekvenser af sengeleje forebygges. Desuden bidrager brug af hjælpemidler til at reducere nedslidning af medarbejderne og forebygger ulykker og utilsigtede hændelser.

Formålet med e-læringskurset ”Gør det let – forflyt med hjælpemidler” er, at kursisten:

  • kender fordelene ved brug af hjælpemidler for patient og medarbejder
  • får skærpet sin faglige forståelse af forflytningsopgaven og derved vil kunne få et øget udbytte i andre undervisnings- og træningssammenhænge, der vedrører forflytning
  • får fokus på risikovurdering i forflytningssituationen med henblik på valg af hjælpemidler og alternativer, hvis det planlagte ikke kan gennemføres

E-læringskurset er et supplement til praktisk undervisning og kan ikke stå alene.

Målgruppe
Medarbejdere, der foretager patientforflytninger

Læringsmål
Efter endt kursus vil kursisten:

  • kende fordelene ved brug hjælpemidler for patient og medarbejder
  • have kendskab til, hvordan man kan vurdere, hvor selvhjulpen patienten er
  • have kendskab til, hvordan sengen og ”de fantastiske 5 hjælpemidler” kan anvendes ved mobilisering og forflytning
  • få kendskab til en metode, som gør det let at træffe sikre valg om, hvilket hjælpemiddel det er godt at bruge, og revurdere dette valg, hvis det viser sig nødvendigt
  • have kendskab til brug af hjælpemidler relateret til 2-3 specifikke forflytninger, der anvendes ofte i egen afdeling
  • Være motiveret til at finde viden om, hvem i egen organisation der kan hjælpe yderligere med læring om brug af hjælpemidler
  • vide, at der kan hentes yderligere viden om brug af hjælpemidler på www.forflyt.rm.dk

Gennemførelsestid
20-30 min.