Forbedringsvejlederuddannelsen udbydes til medarbejdere og mellemledere i Region Midtjylland. Uddannelsen arrangeres af Region Midtjylland i et fagligt samarbejde mellem Koncern Kvalitet, DEFACTUM og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Forbedringsvejlederuddannelsen tilbyder læring i systematisk kvalitetsforbedring med fokus på Model for Improvement (forbedringsmodellen). Modellen er bygget op om tre væsentlige spørgsmål, som besvares, når nye tiltag igangsættes:

  • Hvad ønsker vi at opnå?
  • Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring?
  • Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer?

Samtidig indeholder modellen en læringscirkel, hvis formål er at opbygge viden gennem test af forandringer, den såkaldte PDSA-cirkel (Plan, Do, Study, Act).

For at sikre lokal forankring og praktisk erfaring arbejder deltageren sideløbende med uddannelsen på et forbedringsprojekt i egen organisation. Deltageren skal bl.a. sætte konkrete mål for projektet, foretage løbende målinger og afprøve nye tiltag i lille skala. Der afleveres månedsvis rapporter, der dokumenterer fremdrift i projektet, og deltageren modtager vejledning med vægt på uddannelsens metoder undervejs.

Fra tidligere hold er erfaringen, at det er en fordel at tilmelde sig forløbet sammen med en eller flere kollegaer og gennemføre et fælles forbedringsprojekt. Deltager du på forløbet som funktionsleder, kan det ligeledes være givtigt at tilmelde sig sammen med en medarbejder, der er tættere på borgeren/patienten i sit daglige arbejde. Det er dog ikke et krav for tilmelding, ligesom I godt kan arbejde med hver jeres separate forbedringsprojekt, selvom I er flere deltagere fra samme afdeling.

Du opfordres til at læse mere i den udvidede beskrivelse og i dokumentet: "Overordnet ramme for Forbedringsvejlederuddannelsen", før du tilmelder dig forløbet.

Obs: Den angivne kursuspris er kun gyldig for ansatte i Region Midtjylland. Kontakt os, hvis du ikke er regionsansat og ønsker at starte på uddannelsen.

 

Hold 14 starter op i juni 2024.

By Dato Tid Sted Tilmeldingsfrist Ledige Pladser
18.06.2024
04.09.2024
05.09.2024
23.10.2024
30.10.2024
13.11.2024
07.01.2025
09.01.2025
05.02.2025
26.02.2025
27.02.2025
23.04.2025
21.05.2025
18.06.2025
02.00
08.00
08.00
02.00
12.30
08.00
08.00
08.00
02.00
08.00
08.00
08.00
02.00
08.00
Online 31.05.2024 0 / 35