Formål
At bidrage til øget sikkerhed og tryghed for patienter og personale samt reducere forekomsten af aggressive og voldelige episoder

Målgruppe
Kurserne er for alle medarbejdere, der er ansat på de psykiatriske sengeafsnit og indgår i normeringen. Det vil sige sygeplejersker, SOSU-assistenter, plejere, læger, ergoterapeuter, fysioterapeuter m.m. Sekretærer i sengeafsnit skal dog på kurset Deeskalering, ambulant regi.

Kurset er obligatorisk og skal så vidt muligt gennemføres indenfor de 3 første måneder af ansættelsen.

Deltagelse på kurset forudsætter, at du er fysisk rørlig, så du kan deltage i den fysiske træning. Desuden er det en fordel, at du er blevet introduceret til Safeward og Grundlæggende Miljøterapi hjemme på afdelingen, inden du deltager på kurset.

Varighed
3 dage

 

OBS: KURSET ER KUN FOR NYANSATTE I BEHANDLINGSPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND

Indhold
Kurset beror på Grundlæggende Miljøterapi, Safewards og Deeskalering, som er den røde tråd gennem hele kurset. 

Kurset består af en teoridel, praktiske øvelser (tryghedstræning) samt situationsspil. 

Læs mere om de specifikke temaer under teoridelen, praktiske øvelser samt læringsmål under "Udvidet beskrivelse"

 

OBS: Hvis du bliver forhindret i at deltage på kurset, skal afmelding ske til kursusplanlægger Heidi Franck, tlf. 30601232 eller på mail heitro@rm.dk inden 2 uger før kursusstart. Ved afmelding efter dette tidspunkt eller udeblivelse fra kurset opkræves et gebyr på kr. 2000,-.

 

Bemærk: Ansatte på sengeafsnit (minus læger) skal ligeledes deltage på det obligatoriske kursus Skånsom magtanvendelse, stationært regi, som tilmeldes særskilt via dette LINK

Info og tilmelding