Kurset er udelukkende for medarbejdere ansat ved AUH Psykiatrien

Formål og indhold
Dette kursus består af to moduler og handler om, hvordan man skaber sikre rammer for arbejdet i AUH Psykiatrien, samt anmeldelse af arbejdsskader og registrering af volds- og trusselepisoder – og hvordan man følger op på disse hændelser.

Målgruppe
Alle ansatte i sengeafsnit og ambulatorier i AUH Psykiatrien, Skejby

Info og tilmelding