Kurset er udelukkende for nyansatte  ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Formål med kurset:

  • At nye medarbejdere føler sig godt modtaget i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling  og bliver grundigt introduceret til afdelingen og organiseringen i Psykiatrien i Region Midtjylland. 
  • At den nyansatte hurtigt kan fungere aktivt og selvstændigt i forhold til løsning af opgaverne.

Målgruppe:

  • Nye medarbejdere skal deltage i den fælles introduktion på BUA-niveau.
  • Har medarbejder haft ansættelse indenfor området det seneste år, afgør nærmeste ledelse deltagelsen i kurset.

Tilmelding:

 Ansvar for tilmelding påhviler den nærmeste ledelse.

Medarbejdere fra Gødstrup og Viborg bedes medbringe nøglekort af hensyn til adgangene på Skejby.

 

Program og slides:

Se i dokumenter under "Mere information"

 

Forplejning:

Morgen: Kaffe, te, vand og frugt.

Frokost: Sandwich og vand.

Info og tilmelding