Formål
Formålet med kurset er at gøre psykiatriens medarbejdere opmærksom på deres egen betydning for og påvirkning af informationssikkerheden, hvilket skal bidrage til et øget sikkerhedsniveau for Region Midtjylland. Fokus i kurset er på fysisk håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger.

Målgrupper
Kurset er obligatorisk for alle HR-medarbejdere og klinisk administrativt personale (herunder lægesekretærer, lægesekretærer elever, ledende lægesekretærer, kontorassistenter, kontorassistent elever mm)

Hvis der er andre, der arbejder i klinikken og dagligt håndterer fortrolige og følsomme personoplysninger, så anbefales det, at disse også tilmeldes.

Opbygning
Kurset har to indgangsvinkler afhængig af målgruppe, HR-medarbejder eller klinisk administrativt personale. Ellers består kurset af 6 små videoer og en række multiple choice spørgsmål til hver af de 6 emner.

Læringsmål
I e-læringskurset får du viden om, hvorfor fysisk sikkerhed er vigtig, og hvordan det håndteres i det daglige arbejde.

Efter kurset forventes det at du:

  • Har viden om fortrolige og følsomme personoplysninger
  • Har forståelse for vigtigheden af fysisk sikkerhed og dets betydning
  • Kan håndtere fortrolige og følsomme personoplysninger korrekt
  • Er bevidst om konsekvenserne af brud på fysisk sikkerhed

Forventet gennemførelsestid
ca. 15 min.

Medarbejdere i målgruppen, vil automatisk blive tilmeldt ved ansættelse.

Info og tilmelding