Kurset introducerer dig til regionens kontoplan, de overordnede regler på det økonomiske område og økonomisystemet ØS Indsigt og er primært henvendt til nye medarbejdere.

Formålet med kurset er at give deltagerne kendskab til de overordnede regler og retningslinjer på det økonomiske område i Region Midtjylland. Desuden introducerer kurset til den generelle økonomistyring i regionen, kontoplanen og konteringsvejledningen. Herunder vil deltagerne kort blive præsenteret for emner som bevillinger og økonomiopfølgning, om end det indholdsmæssige fokus er på kontoplanen og kontering. Endelig får deltagerne en introduktion til basale funktioner i økonomisystemet ØS Indsigt. Formålet hermed er at give deltagerne bedre forudsætninger for at navigere i økonomisystemet.

I forhold til ØS Indsigt får du viden om:

  • Opsætning af kolonner
  • At finde en leverandørfaktura/kreditnota og kende arbejdsgangen i betalingen af disse
  • At lave et omposteringsbilag samt finde E-bilag
  • At finde egen kontoplan
  • At finde debitorfakturaer
  • At lave en faktura samt hvordan en faktura krediteres
  • At søge hjælp til forskellige funktioner i ØS Indsigt.

Deltagere

Kurset henvender sig til nyansatte administrative medarbejdere i Region Midtjylland, som har økonomiopgaver. Der vil være max. 10 deltagere pr. hold.

Eksempler på målgruppen: Medarbejdere i stabe, medarbejdere i regnskabsafdelingerne på hospitalerne og på sociale enheder samt øvrige medarbejdere, der arbejder med ØS Indsigt.

Tid og sted

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg.

Vigtigt: Medbring selv PC, oplader og forlængerledning


Undervisere

Regelgrundlag: Ann-Lisa Nielsen og Anette Kristensen.

Økonomistyring og kontering: Jóna Kristiansen.

ØS-Indsigt: Mette Koch.

Koncernuddannelse er en fællesbetegnelse for uddannelser, kurser, workshops og skræddersyede kurser til medarbejdere med administrative opgaver fx i regionshuse og hospitalsadministrationer i Region Midt.

Se også vores hjemmeside for flere kurser: https://intranet.rm.dk/personale/uddannelse-og-kurser/

 

Tilmelding er bindende efter fristen - også ved sygdom og forudsættes godkendt af ledelsen

Husk at være logget ind på Plan2learn da hold er i Medarbejderkataloget.Info og tilmelding