Introduktionsprogrammet er udelukkende for nyansatte læger ved AUH Psykiatrien

Målgruppe
Nyansatte læger i AUH Psykiatrien (AFP og ADA)

I forbindelse med din opstart bliver du  automatisk blive tilmeldt de forskellige kurser/hold i introduktionsprogrammet, som du skal gennemføre i forbindelse med dit introduktionsforløb.

Du vil modtage mails med bekræftelse på de forskellige kurser/hold samt oplysninger om tid og sted. I denne bekræftelse er der vedhæftet en kalenderbooking, som vi vil bede dig åbne og acceptere, så din kalender i Outlook er opdateret med dit uddannelsesforløb.

I introduktionsprogrammet indgår  bl.a. følgende kurser:

 • Introduktion vagtarbejde
 • Introduktion til vagtplanlægning
 • Introduktion til akutpsykiatrisk behandling
 • Introduktion til VR-briller
 • ECT undervisning for yngre læger
 • ECT følgevagter
 • Basal genoplivning Niveau 2 for ansatte i AUH Psykiatrien, Skejby
 • EPJ-Undervisning for nyansatte læger i AUH Psykiatrien, Skejby
 • Intro til alarmsystemer, AUH Psykiatrien Skejby
 • Basal genoplivning Niveau 2 for ansatte i AUH Psykiatrien, Skejby
 • Deeskalering for læger
 • Aarhus N / Brandskole
 • Selvmordsforebyggelse, intro til retningslinjen (Afdeling for Depression og Angst, Skejby)
 • Selvmordsforebyggelse, interviewtekning (Afdeling for Depression og Angst, Skejby)