Hvordan planlægger og strukturer jeg et undervisningsforløb, før det foregår?

Hvilke overvejelser er væsentlige for, at mit undervisningsforløb går som planlagt og efter hensigten?

Det er måske første gang, du skal planlægge et undervisningsforløb for en gruppe eller et hold (f.eks. elever/studerende, kolleger, patienter), eller du har prøvet det nogle gange før. Du er usikker på, hvordan du kommer i gang med planlægningen eller mangler redskaber.

Dette kursus er for dig, der er eller skal i gang med at planlægge undervisningsforløb for grupper. Kurset kan hjælpe med at systematisere dine overvejelser samt inspirere dig til at udvikle din måde at planlægge undervisning på. Kurset giver dig mulighed for at arbejde med en konkret situation eller case fra din egen praksis og hjælpe dig til at tænke nye muligheder ind. 


Målgruppe

Alle, der skal planlægge undervisningsforløb for grupper (f.eks. kurser, undervisning, temadage, workshops mm.) 


Formål
At udvikle dine kompetencer til planlægge undervisningsforløb for grupper.

Mål

  • At du opnår forståelse for voksnes læring og motivation som baggrund for at planlægge læringsforløb 
  • At du opnår kendskab til konkrete redskaber, der hjælper til at strukturere, indkredse og evaluere praktiske, pædagogiske og didaktiske overvejelser i din planlægning af undervisning 
  • At du opnår forudsætninger for at planlægge dine egne undervisningsforløb 

 Indhold og metode

  • Hvad er voksenlæring, motivation og didaktik?
  • Hvilke elementer er væsentlige for planlægningen af det gode læringsforløb
  • Redskaber og tips og tricks til planlægning af undervisningsforløb
  • Casearbejde med udgangspunkt i redskaberne

Der vil være en vekselvirkning mellem præsentation af teori, konkrete eksempler og erfaringsudveksling.

 

Undervisere:

Fra Center for Kompetenceudvikling:

Sundhedsfaglig specialkonsulent Rikke Willemoes

Sundhedsfaglig uddannelseskonsulent Lene Søgaard Kristensen


Forberedelse:

Forud for kurset forventes du at have læst afsnittet i Det Gode Læringsforløb om Kursusudvikleren: Det Gode Læringsforløb - HR-portalen (rm.dk)


På dette kursus arbejder du med planlægningen og rammen forud for et undervisningsforløb – ikke selve formidlingen af og processen i undervisning.   

Kurset suppleres af Facilitering i undervisning og formidling som fokuserer på selve undervisningsprocessen samt din rolle som underviser. - se link: Facilitering i undervisning og formidling.
Kurserne kan tilgås enkeltvis og uafhængigt af hinanden. 
Dog opnås der en samlet rabat på 250 kr. ved tilmelding på begge kurser. Dette vil ikke fremgå ved tilmeldingen men først ved afregningen af kurset. Du tilmelder dig blot begge kurser på almindelige vilkår, og vi sørger for, at der opkræves 250 kr. mindre.

Prisen inkluderer morgenkaffe og eftermiddagskaffe med brød samt en frokostsandwich.


Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb, og vi forbeholder os ret til at opkræve det fulde kursusgebyr.

Info og tilmelding