Formål

At kunne udføre en korrekt EKG-optagelse.

Målgruppe

Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andre, der udfører EKG-optagelser.

Kurset er obligatorisk for medarbejdere ansat på sengeafsnit ved AUH Psykiatrien, Skejby.

Læringsmål

Efter endt kursus er du bekendt med:

  • patientsikkerhed og –information
  • klargøring og rengøring af apparatur
  • at påsætte elektroder korrekt
  • elektrodepåsætning ved benamputerede etc.
  • forhold, der sikrer god EKG-signal kvalitet
  • at optage og gemme til EKG-database og udskrive EKG
  • EKG-diagnoser, der skal medføre lægekontakt.

Forventet gennemførselstid: 30 min.

 

Er du ansat på et sengeafsnit ved AUH Psykiatrien, Skejby, vil du automatisk blive tilmeldt kurset. 

 

Kurset skal gentages hvert 2. år. Du vil modtage en mail, når du skal gennemføre kurset igen.

 

Andre, der ønsker at se kurset, kan tilmelde sig kurset via dette LINK

 

Info og tilmelding