Hvad er en Datahelt?

Som Datahelt bliver man afdelingens superhelt i at svare på spørgsmål med understøttelse af data.
I løbet af uddannelsen bliver man fortrolig med Tableau Desktop (ikke at forveksle med BI-portalen) som analyse- og visualiseringsværktøj.

 

En Datahelt:

 • kan bygge komplekse dashboards i Tableau 
 • kan forbinde til forskellige datakilder i Tableau. Fx. excel-ark, SQL-tabeller mm.
 • kan joine forskellige datakilder sammen i Tableau
 • kan lave komplekse, beregnede felter og bruge Tableaus avancerede funktioner
 • kan vha. viden om best practice indenfor datavisualisering vælge den type visualisering, der egner sig bedst i den givne situation
 • kan udvikle Tableau-rapporter med udgangspunkt i brugernes behov
 • kan performance-optimere sine Tableau-workbooks
 • har hacker-mindset; du tager ikke et nej for et nej og leder altid efter alternative løsninger på problemstillingerne

Udover undervisningen i anvendelsen af Tableau Desktop, vil der blandt andet være undervisning indenfor: best practice i dataanalysevisual best practice i design af datadashboardsanvendelse af metadatabrugerroller og datasikkerhed, hastighedsoptimering af Tableau-rapporter etc.

Denne uddannelse er således for dig, der i din jobfunktion, har brug for at anvende den fulde pallette af de muligheder og funktioner, der stilles til rådighed i Tableau Desktop. 

 

I programmet kan du finde en oversigt over de elementer, der vil blive undervist i (se program under Dokumenter - der kan i skrivende stund ikke linkes direkte fra Plan2Learn).

Bemærk, at uddannelsen har fokus på at bygge rapporter og jonglere med data i Tableau Desktop, og ikke at blive superbruger på BI-portalen (se BI-portal Ninja uddannelsen)

 

Uddannelsen bygger oven på viden, man tilegner sig på kurserne Tableau Desktop og Datanaut. At have deltaget på et af disse kurser kan således være en fordel. Se mere under 'Hvilke forudsætninger kræves for at kunne deltage?'.

 

Hvilke forudsætninger kræves for at kunne deltage?

Undervisningen forudsætter, at du har erfaring i at anvende Tableau Desktops basale funktioner samt har en basal forståelse af, hvad data i regionen er for en størrelse. Mere konkret, så er det en forudsætning for deltagelse på kurset, at du:

 • har en overordnet idé om, hvor data kommer fra (at data er registreringer i de systemer, som benyttes i regionen) 
 • ved, at der findes forskellige organisationshierarkier (fx SHAK, IOS)
 • har et overordnet kendskab til niveauerne i SHAK (hospital, overafdeling, afdeling, afsnit)
 • har kendskab til BI-portalens produkter (at der findes standardrapporter og fokusrapporter, og hvad disse kan)
 • kender Tableau interfacet (columns, rows, marks, filters osv.)
 • har basal viden om de forskellige datatyper der findes i Tableau. (Fx tekst, tal, dato)
 • kender til, at variable i Tableau kan have egenskab af skalaer/measures/continuous og kategorier/dimensions, samt hvad forskellen på disse er
 • har basal viden om, hvordan man afgrænser data vha. filtre
 • ved hvordan man laver søjlediagrammer
 • ved hvordan man laver tidsserier og linjegrafer
 • ved hvordan man laver krydstabeller
 • kender til, at Tableau kan vise dato-variable på forskellige måder (skala/kategori) samt hvordan man skifter mellem disse 
 • kan lave simple beregnede felter (Fx 'if then else', '+', 'AVG')
 • ved hvad sheets og dashboards er 
 • ved hvordan man bygger et simpelt dashboard

Har du deltaget på uddannelserne BI-portal Ninja + Tableau Desktop eller Datanaut, har alt ovenstående været en del af pensum. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er en nødvendighed, at du har deltaget på disse uddannelsesforløb. Har du opnået din viden og dine kompetencer ad andre veje, er det lige så godt. 
Hvis du er i tvivl om du har de nødvendige forudsætninger for at deltage, er du meget velkommen til at kontakte den kursusansvarlige. Så laver vi en vurdering sammen.
Hvis du har enkelte "huller" i din viden eller har brug for at læse op på noget, har Tableau nogle gode hjælpesider: Se fx her.

Hvad forpligter man sig til?

Udover betalingen for selve uddannelsen, vil deltagelse kræve en investering i en Tableau Desktop-licens med en engangsbetaling på kr. 15.000, samt et årligt vedligeholdelsesgebyr på kr. 3.000.

Som deltager forpligter man sig til 2 hele uger (fuldtid) fyldt med (spændende!) undervisning. Der vil være en ”fri-uge” imellem undervisningsugerne, hvor man skal sætte tid af til at besvare en hjemmeopgave (estimeret omfang: 8-10 timer). Det er vigtigt, at dataheltene i Region Midtjylland har en motivation for at sætte de opnåede kompetencer på uddannelsen i spil i regionen.

 

Hvordan tilmelder jeg mig? 

Du tilmelder dig et hold til højre i kalenderfunktionen, hvor man kan se de næste åbne hold.

Er holdet fyldt, opfordrer vi til at man tilmelder sig ventelisten, da der er mulighed for at holdet kan udvides med 1-2 deltagere, hvis BI-kontoret vurderer at det er hensigtsmæssigt.

Undervisningen foregår på Olof Palmes Alle, Aarhus N.

Du kan læse mere om Dataheltuddannelsen og BI-kontorets generelle undervisningstilbud på vores intranetside

Hvis du har nogle uddybende spørgsmål, så hører vi meget gerne høre fra dig på tlf. +45 2466 8375 eller mail BI-uddannelse@rm.dk, hvor du vil komme i kontakt med uddannelsesteamets administrative blæksprutte, Maja Veronika Nielsen.

 

Dataheltuddannelsen gennemføres ved minimum 4 deltagere. 

Oplever du, at der er meget lang ventetid til næste uddannelsesforløb? Meld dig på venteliste på et eller flere hold og skriv derefter til os på BI-uddannelse@rm.dk.

Så vil vi undersøge muligheden for oprettelse af et ekstra hold, hvis der er stor tilslutning herfor.

Info og tilmelding